FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2022, Cil. 6(4) 45-64

Kumlu Kırcaoğlu Höyük İha Tabanlı Analizi Ve Höyük Park Önerisi/Uav-Based Analysis of Kumlu Kırcaoğlu Mound and Höyük Park Proposal

Tülay Öcal & Abdullah Yıldız

ss. 45 - 64   |  Makale No: MANU-2206-08-0004.R1

Yayın tarihi: Aralık 30, 2022  |   Okunma Sayısı: 168  |  İndirilme Sayısı: 352


Özet

Kültürlerin varolduğu höyük yerleşmeleri, birçok medeniyetin ortaya çıktığı coğrafi görünümler olarak, kültür coğrafyasının odak noktasını oluşturmaktadır. Höyükler, ülkemiz için sahip olduğu değer ile birlikte evrensel anlamda da ortak miras niteliğinde olup Anadolu’nun kültürel coğrafi görünümünün zenginliğini ortaya koymaktadır. Araştırılmayı bekleyen höyüklerden biri olan Kırcaoğlu Höyük, Hatay’a bağlı Kumlu ilçesinde bulunmaktadır. Dünyadaki sayılı höyük yerleşmelerine sahip Türkiye’nin tarihi kültürel miraslarından biri de Kırcaoğlu Höyük’tür. Höyük alanının tahribatına engel olup alternatif planlama seçenekleri sunmak bu çalışmanın amaçları arasındadır. Kırcaoğlu Höyüğün, kültürel coğrafyamıza kazandırılması için günümüzdeki teknolojilerden(drone) İHA’lar kullanılarak, yüksek çözünürlükte ortofoto ve DEM/dokulu poligonal model oluşturulmasını sağlayan yazılım Agisoft programı ile modellemesi yapılmıştır. Daha sonra ArcGIS programında haritalandırılmıştır. Höyük ve çevresinin geçmişten günümüze gelişimi periyotlar halinde araştırılmış, uydu görüntüleri ve arazi fotoğraflarıyla zenginleştirilmiştir. Burada yapılacak planlama çalışmaları ile ülkemizde örnekleri bulunan höyük park sosyal alanı projesiyle Kırcaoğlu Höyük alanının koruma altına alınması ve kültür coğrafyasının bir unsuru olabilmesi ile turizme kazandırılarak gelecek nesillere aktarımı hedeflenmektedir. Bu bağlamda günümüzde çeşitli bilim dallarının konusu olmaya başlayan arkeolojik alan koruma, değerlendirme ve devamlılığın sağlanması olgusu höyükler üzerinden tartışılacaktır. Ayrıca Kırcaoğlu Höyük alanının tahribatına engel olup alternatif planlama seçenekleri sunmak bu çalışmanın amaçları arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, Höyükler, Hatay’da Kırcaoğlu Höyüğü, Höyüğün üç boyutlu modellemesi.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ocal, T. & Yildiz, A. (2022). Kumlu Kırcaoğlu Höyük İha Tabanlı Analizi Ve Höyük Park Önerisi/Uav-Based Analysis of Kumlu Kırcaoğlu Mound and Höyük Park Proposal . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(4), 45-64.

Harvard
Ocal, T. and Yildiz, A. (2022). Kumlu Kırcaoğlu Höyük İha Tabanlı Analizi Ve Höyük Park Önerisi/Uav-Based Analysis of Kumlu Kırcaoğlu Mound and Höyük Park Proposal . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(4), pp. 45-64.

Chicago 16th edition
Ocal, Tulay and Abdullah Yildiz (2022). "Kumlu Kırcaoğlu Höyük İha Tabanlı Analizi Ve Höyük Park Önerisi/Uav-Based Analysis of Kumlu Kırcaoğlu Mound and Höyük Park Proposal ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 6 (4):45-64.