FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2020, Cil. 4(5) 28-39

Emel Esin Biyografisi ve Türkistan Seyahatnâmesi / The Biography of Emel Esin and Türkistan Seyahatnâmesi

Selcen Özyurt Ulutaş & Neslihan Yılmaz

ss. 28 - 39   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.108   |  Makale No: fvj.2021.073

Yayın tarihi: Aralık 05, 2021  |   Okunma Sayısı: 13  |  İndirilme Sayısı: 468


Özet

Bu çalışma, Orta Asya Türk kültür ve sanat tarihi üzerine orijinal eserler vücuda getirmiş Emel Esin’in biyografik portresini çizmeyi amaçlamıştır. Emel Hanım’ın yetiştiği çevreyi, bilim dünyası ile olan alakasının temelini okuyucuya sunmayı hedeflemiştir. Emel Hanım Türkçülük ve İslamiyet konusunda hassasiyetleri olan bir araştırmacıdır. Bu duyarlık eserlerinde göze çarpmaktadır. Ancak duygusal bir neticeden ziyade bilimsel hipotezler elde etmiştir. Sahada çalışma imkanına erişen, pek çok kaynağın orijinal nüshasını inceleyebilen Esin, Orta Asya Türk kültür ve sanatının en şanslı takipçisi olmuş, arkasında binlerce mühim evrak bırakmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Emel Esin, Orta Asya, kültür, sanat


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ulutas, S.O. & Yilmaz, N. (2020). Emel Esin Biyografisi ve Türkistan Seyahatnâmesi / The Biography of Emel Esin and Türkistan Seyahatnâmesi . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(5), 28-39. doi: 10.29345/futvis.108

Harvard
Ulutas, S. and Yilmaz, N. (2020). Emel Esin Biyografisi ve Türkistan Seyahatnâmesi / The Biography of Emel Esin and Türkistan Seyahatnâmesi . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 4(5), pp. 28-39.

Chicago 16th edition
Ulutas, Selcen Ozyurt and Neslihan Yilmaz (2020). "Emel Esin Biyografisi ve Türkistan Seyahatnâmesi / The Biography of Emel Esin and Türkistan Seyahatnâmesi ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 4 (5):28-39. doi:10.29345/futvis.108.