FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Original article | Future Visions Journal 2021, Vol. 5(5) 1-12

Zihinsel Yetersizliği ve Öğrenme Güçlüğü Tanılı Ortaokul Öğrencilerinin Fen Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi / Determining of Problems and Solution Suggestions for Secondary School Students Diagnosed with Intellectual Disability and Learning Disabilities in Science Education

Mustafa Zafer Balbağ &Songül Uçar

pp. 1 - 12   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.173   |  Manu. Number: fvj.2021.045

Published online: December 04, 2021  |   Number of Views: 4  |  Number of Download: 109


Abstract

Yaşadığımız çağın eğitim sisteminde, problem çözen, yaratıcı, yenilikçi, matematik, medya ve fen okuryazarı gibi 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirilmesi önem kazanmıştır. Bu becerilerin geliştirilmesi için öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun öğrenme ortamları oluşturmak amaçlanmıştır. Her öğrenci gibi özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerinde eğitime aktif olarak katılmaları ve kendi ihtiyaçlarına göre öğrenim görmeleri gerekmektedir. Bu nedenle araştırmada; özel eğitime gereksinimi olan zihinsel yetersizliği ve öğrenme güçlüğü tanılı ortaokul öğrencilerinin fen eğitiminde karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada 2018-2019 eğitim öğretim yılında şehir merkezinde devlete bağlı resmi okullarda öğretmen olarak görev yapan 7 fen bilimleri öğretmeni ile gene devlete ait resmi kurumlarda kaynaştırma eğitimi alan zihinsel yetersizlik tanılı 6 öğrenci, öğrenme güçlüğü tanılı 5 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre genel olarak, özel eğitime ihtiyacı olan zihinsel yetersizliği ve öğrenme güçlüğü tanılı ortaokul öğrencilerinin fen öğretiminde yaşadıkları; ders saati yetersizliği, sınıfların kalabalık olması, fen bilimleri ders kitabının kaynaştırma öğrencilerine uygun olmaması, iletişim problemleri, öğrencilerin engel durumlarını öğretmenlerin bilememesi vb. birçok sorun tespit edilmiştir.

Keywords: Özel eğitim, zihinsel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, fen eğitimi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Balbag, M.Z. & Ucar, S. (2021). Zihinsel Yetersizliği ve Öğrenme Güçlüğü Tanılı Ortaokul Öğrencilerinin Fen Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi / Determining of Problems and Solution Suggestions for Secondary School Students Diagnosed with Intellectual Disability and Learning Disabilities in Science Education . Future Visions Journal, 5(5), 1-12. doi: 10.29345/futvis.173

Harvard
Balbag, M. and Ucar, S. (2021). Zihinsel Yetersizliği ve Öğrenme Güçlüğü Tanılı Ortaokul Öğrencilerinin Fen Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi / Determining of Problems and Solution Suggestions for Secondary School Students Diagnosed with Intellectual Disability and Learning Disabilities in Science Education . Future Visions Journal, 5(5), pp. 1-12.

Chicago 16th edition
Balbag, Mustafa Zafer and Songul Ucar (2021). "Zihinsel Yetersizliği ve Öğrenme Güçlüğü Tanılı Ortaokul Öğrencilerinin Fen Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi / Determining of Problems and Solution Suggestions for Secondary School Students Diagnosed with Intellectual Disability and Learning Disabilities in Science Education ". Future Visions Journal 5 (5):1-12. doi:10.29345/futvis.173.