Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

8 SayıEditör
Prof. Dr. Adem Sezer

Editör Yardımcısı
Ahmet Çağdaş Seçkin, Adem Sezer, Mehmet Yamaç, Ufuk Uluçınar, Yusuf İnel, Mehmet Deniz

Elektronik  30.09.2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa Calapoğlu Seçil Karakoç, Nilüfer Şahin Calapoğlu, Taner Gonca, Eda Evgen Tülüceoğlu, Önder Öztürk, Mustafa Calapoğlu  
Obezitede Adiponektin, İnterlökin-6, Tümör Nekroz Faktör-Alfa Düzeyleri ve Vücut Kitle İndeksi Değişiklikleri Arasındaki İlişki

Relationship Between Adiponectin, Interleukin-6 and Tumour Necrosis Factor-Alpha Levels and Body Mass Index Change in Obesity Ss, 1-8
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29345/futvis.67
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Cennet Şanlı Zeynep Fesliyen,Adnan Pınar  
Ortaöğretim Öğrencilerinin Harita Beceri Düzeylerine Yönelik Bir Eylem Araştırması: Kulu Örneği

An Action Research on Map Reading Skill Levels of Secondary School Students: A Kulu Sample Ss, 9-23
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29345/futvis.91
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Tahir Tuncer Adnan PINAR  
Coğrafya Eğitiminde Potansiyel Bir Açık Hava Laboratuvarı: Bolluk Gölü ve Çevresi

A Potential Outdoor Laboratory in Geography Education: Bolluk Lake and Its Environment Ss, 24-40
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29345/futvis.72
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Efe İzmirli İsmail EGE  
Gökpınar Çayı Havzasının Jeomorfometrik İndisler ile İncelenmesi

Investigation of The Gökpinar Çayı Basin with Geomorphometric Indices Ss, 41-57
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29345/futvis.81
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Bahadır Kılcan Şeyma ERGÜR  
Finansal Tutum Ölçeğinin (FTÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Development of Financial Attitude Scale (FAS): Validity and Reliability Studies Ss, 58-67
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29345/futvis.83
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:4 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:4) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Aralık sayısı (Cilt:4, Sayı:4) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Mart sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri