Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

8 SayıEditör
Prof. Dr. Adem Sezer

Editör Yardımcısı
Ahmet Çağdaş Seçkin, Adem Sezer, Mehmet Yamaç, Ufuk Uluçınar, Yusuf İnel, Mehmet Deniz

Elektronik  30.09.2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa Calapoğlu Seçil Karakoç, Nilüfer Şahin Calapoğlu, Taner Gonca, Eda Evgen Tülüceoğlu, Önder Öztürk, Mustafa Calapoğlu  
Obezitede Adiponektin, İnterlökin-6, Tümör Nekroz Faktör-Alfa Düzeyleri ve Vücut Kitle İndeksi Değişiklikleri Arasındaki İlişki

Relationship Between Adiponectin, Interleukin-6 and Tumour Necrosis Factor-Alpha Levels and Body Mass Index Change in Obesity Ss, 1-8
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29345/futvis.67
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Cennet Şanlı Zeynep Fesliyen,Adnan Pınar  
Ortaöğretim Öğrencilerinin Harita Beceri Düzeylerine Yönelik Bir Eylem Araştırması: Kulu Örneği

An Action Research on Map Reading Skill Levels of Secondary School Students: A Kulu Sample Ss, 9-23
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29345/futvis.91
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Tahir Tuncer Adnan PINAR  
Coğrafya Eğitiminde Potansiyel Bir Açık Hava Laboratuvarı: Bolluk Gölü ve Çevresi

A Potential Outdoor Laboratory in Geography Education: Bolluk Lake and Its Environment Ss, 24-40
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29345/futvis.72
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Efe İzmirli İsmail EGE  
Gökpınar Çayı Havzasının Jeomorfometrik İndisler ile İncelenmesi

Investigation of The Gökpinar Çayı Basin with Geomorphometric Indices Ss, 41-57
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29345/futvis.81
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Bahadır Kılcan Şeyma ERGÜR  
Finansal Tutum Ölçeğinin (FTÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Development of Financial Attitude Scale (FAS): Validity and Reliability Studies Ss, 58-67
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29345/futvis.83
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EYLÜL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eylül Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri