Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Doğal Alanların Ekoturizm Amaçlı Kırsal Kalkınmada Koruma-Kullanımı: Adana Aladağ İlçesi Küp Şelaleleri
(Conservation-Use of Natural Areas in Rural Development for Ecotourism Purposes: Küp Waterfall of Adana’s Aladağ District )

Yazar : Tülay Öcal    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 9
Sayfa : 13-29
DOI Number: :
Cite : Tülay Öcal , (3). Doğal Alanların Ekoturizm Amaçlı Kırsal Kalkınmada Koruma-Kullanımı: Adana Aladağ İlçesi Küp Şelaleleri. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 9, p. 13-29. Doi: 10.29345/futvis.92.
374    464


Özet

Ülkemiz ortalama yükseltisi fazla olduğu için dağlık sahalardaki sayısız doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi beklemektedir. Güney Toros Dağları arasında yer alan kanyonlar, vadiler, göller, şelaleler gibi doğal güzellikler ekoturizm potansiyeli yüksek mekânlardır. Günümüzde Akdeniz Bölgesi’nde Çukurova’yı çevreleyen Güney Toroslar’daekoturizm potansiyeli yüksek doğa harikası sahalar keşfedilmektedir. Adana Aladağ İlçesi’nde Seyhan Nehri’nin kollarından biri olan Zamantı Çayı’nın üzerinde bulunan Küp Şelaleleri de bunlardan biridir. Küp Şelaleleri, Zamantı Çayı üzerinde HES Projesinin yapılmaya başlamasıyla suların çekilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Şelaleler, Seyhan Nehri’nin en büyük kollarından biri olan Zamantı Çayı üzerindedir. İsmini de 1 km batısında yer alan Küp Mahallesi’nden almaktadır. Küp Şelaleleri Adana’ya 130 km ve Aladağ ilçesine 45 km uzaklıktadır. Şelalelerin yakın çevresinde kalın ve saflık derecesi yüksek Jura-Kretase neritik kireçtaşları ile Üst Kretaseofiyolitikmelanjyüzlek vermektedir. Ayrıca bol gözenekli ve bitki kalıntıları içeren tam pekleşmemiş, soğuk ve ılık su kaynakları çevresinde tufa oluşumları da yer almaktadır. Şelalelerin deniz seviyesinden yüksekliği 420 m olup, yükseklikleri 2 ile 4 m arasında değişmekte ve 1,5 km bir kanyon içinde akmaktadır. Burada amaç, Aladağ İlçe sınırları içinde bulunan Küp Şelaleleri’nin ekoturizm potansiyelini ortaya koyarak, turizm potansiyelinin kırsal kalkınmada planlamasına yönelik çalışmalara ışık tutmak ve koruma kullanma dengesi açısından gereken önemin verilmesini sağlamaktır. Bunun için; saha da arazi çalışması esnasında tufa oluşumları incelenmiş, fotoğraf çekimleri yapılmıştır. Aladağ İlçe Belediyesi ve Kaymakamlığıyla görüşmeler yapılarak, Küp Şelaleleri’nin korunması için, bugüne kadar neler yaptıklarını ve bundan sonra neler yapacakları hakkında bilgi alınmıştır. Çalışma sahasının 1/25.000 ölçekli Türkiye Topografya ve MTA’dan alınan 1/100.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritalarından yararlanılarak çalışma sahasının haritaları oluşturulmuştur. Aladağ İlçesi Küp Şelalesi’nin belirlenen doğal miras potansiyelinin sürdürülebilir ekonomik kaynak olarak Küp Şelaleleri’nin kırsal kalkınmada doğa turizm alternatiflerini SWOT analizi ile planlamaya yönelik kararlar geliştirmektir. Bunları yaparken Küp Şelalesi ekosisteminin koruma-kullanma dengesini gözeterek, doğal ortam bozulmalarını en aza indirmektir.Anahtar Kelimeler
Kırsal Kalkınma, Küp Şelalesi Ekoturizmi, Koruma-Kullanma.

Abstract

As our country has above the average elevation, its numerous natural beauties in mountainous areas are waiting to be discovered. Natural beauties such as canyons, valleys, lake sand waterfalls located in the South Taurus Mountains are places with high potential fore cotourism. Today, in the Southern Taurus Mountains surrounding Çukurova in the Mediterranean Region, natural wonder areas with high ecotourism potential are being discovered. Küp Waterfall, which is located on the Zamantı River, one of the tributaries of the Seyhan River in the Adana’s Aladağ district, is one of them.Küp Waterfall emerged as a result of the withdrawal of water after the hydroelectric power plant Project was started on the Zamantı River. The waterfall sare on the Zamantı River, one of the largest tributaries of the Seyhan River. It take sits name from the Küp Neighborhood, which is 1 km to the west. Küp waterfall is 130 km from Adana and 45 km from Aladag district. Thick, high purity jurassic-cretaceousneritic limestone upp era cretaceous ophiolitic melange reseen in the immediate vicinity of .Inaddition, there are tufa formations in the vicinity of cold and warmwater resources with abundant porousand plant remains. The waterfalls are 420 m above the sea level, with heigh sranging from two to four meter sand flowing in a 1.5 km long canyon.The purpose of this study is to reveal the ecotourism potential of Küp Waterfall, located in the Aladag District, to shed light to the works on the waterfall’s tourism potential in rural development, and to make sure the necessary importance is given in terms of the balance of conservation and use of thewaterfall. Fort his purpose, tufa formations were examined and photos were taken during the field survey. Interviews were conducted with the Aladağ District Municipality and District Governorate and information was taken about what they have done so far for the protection of the Küp Waterfall. The field study maps were developed using the 1/25000 scale Turkey’s topography and 1/100,000 scale Turkey’s geology maps taken from the General Directorate of Mineral Research and Exploration. The objective of the project is to develop decisions to plan the nature tourism alternatives of Kup Waterfall in rural development as the sustainable economic resource of the identified natural heritage potential of Kup Waterfall of Aladag District by SWOT analysis. In doing so, Kup Waterfall ecosystem is to minimize the degradation of the natural environment by considering the balance of conservation and use.Keywords
Rural Development, Küp Waterfall Ecotourism, Conservation-Use.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:3 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:3) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Eylül sayısı (Cilt:4, Sayı:3) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri