Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Finansal Tutum Ölçeğinin (FTÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
(Development of Financial Attitude Scale (FAS): Validity and Reliability Studies )

Yazar : Bahadır Kılcan  Şeyma ERGÜR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8
Sayfa : 58-67
DOI Number: :
Cite : Bahadır Kılcan Şeyma ERGÜR, (2019). Finansal Tutum Ölçeğinin (FTÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. International Journal of Languages' Education and Teaching, 8, p. 58-67. Doi: 10.29345/futvis.83.
129    152


Özet

Ulusal ve uluslararası literatürde kendine yer edinmiş olan finans hakkında, son dönemlerde devletler, politikacılar, bankalar, ekonomistler ve eğitimciler gibi birçok farklı grup sıkça söz söylemektedir. Bu sözler finansal konulardaki darboğazdan tutun da finansal konulardaki bilinçsizliğe kadar gitmektedir. Özellikle eğitim paydaşlarını ilgilendiren, bireylerin finansal konulardaki bilinçli olması konusu devletlerin eğitimsel kazanımlarından biri haline gelmiştir. Bu durum bireylerin erken yaşlardan itibaren finansal konularda eğitilmesi ve buna yönelik öğretimsel faaliyetlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda mevcut çalışma, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin finansal tutumlarını ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri 2017-2018 eğitim öğretim bahar döneminde Kütahya ili merkez ilçesinde bulunan üç ortaokulda öğrenim gören 357 öğrencilerden toplanmıştır. Elde edilen verilerle yapılan istatistiki işlemler sonucunda ölçeğin 5 faktörlü ve 29 maddeden oluşan bir yapıda olduğu, madde istatistikleri sonucunda da ölçeği oluşturan maddelerin hem kendi faktörleri ile hem de ölçeğin tamamı ile anlamlı ilişki içerisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin geneline ilişkin ortaya konan iç tutarlık katsayısı ise ortaokul öğrencilerinin finansal tutumlarını ölçmede kullanılabilecek nitelikte olduğunu ortaya koymaktadır.Anahtar Kelimeler
Ortaokul öğrencileri, finansal tutum, ölçek geliştirme

Abstract

In recent years, many different groups of people such as states, politicians, banks, economists and educators have frequently spoken about finance that has taken a place in the national and international literature. These words range from bottleneck in financial matters to unconsciousness in financial matters. Particularly the issue of conscious individuals about financial matters that is related to the education stakeholders has become one of the educational gains of the states. This situation laid the ground for educating individuals in financial matters from an early age and emergence of instructional activities for this. In this context, this study was conducted to develop a valid and reliable assessment tool that can be used to assess the financial attitudes of secondary school students. The data of the study were collected from 357 students studying at three secondary schools in the central district of Kütahya province during the 2017-2018 educational year. It was concluded, as a result of the statistical procedures performed with the obtained data, an as a result of the article statistics, that the scale has a structure consisting of 29 articles with 5 factors and that the articles constituting the scale are in a significant relation with both their own factors and the whole scale. The internal coefficient of consistence of the overall scale reveals that the scale has the features to be used to assess the financial attitudes of secondary school students.Keywords
Secondary school students, financial attitude, scale development

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:3 SAYI:4 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:3 Sayı:4) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2019 Aralık sayısı (Cilt:3, Sayı:4) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri