Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMDE AKTİF KELİME HAZİNESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
(IMPROVING THE TREATMENT OF ACTIVE WORD IN TURKISH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE )

Yazar : Zekerya Batur  Mine Özçelik  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 7
Sayfa : 1-17
DOI Number: :
Cite : Zekerya Batur Mine Özçelik, (2019). TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMDE AKTİF KELİME HAZİNESİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 7, p. 1-17. Doi: .
486    769


Özet

Bu çalışmanın amacı Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin aktif kelime hazinesini geliştirmeye yönelik etkinlikler geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır: Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B1 düzeyindeki yabancı uyruklu öğrencilerin (hastane, postane, toplu ulaşım) ortamında ihtiyaç duydukları kelimeler nelerdir ve konu temelli metin kullanımının Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin kelime hazinelerinin gelişimine katkısı nedir? Çalışmada, nitel araştırma modelinin eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu bir üniversitenin Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde B1 düzeyinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma grubunda toplam 16 (11 erkek ve 5 kadın) öğrenci yer almaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak gözlem, yarı yapılandırılmış görüşme ve sosyal alanlara yönelik geliştirilen metinler, metinlerdeki kelimeleri öğretmeye yönelik etkinlikler kullanılmıştır. Elde edilen veriler, t-testi, ön test, son test ve betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, konu temelli metinleri kullanarak kelime öğretimi yönteminin, hedef kelimelerin kalıcılığı üzerinde etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe Öğretimi; Kelime ve Kelime Öğretimi, Kelime Hazinesi

Abstract

The aim of this study is to develop activities to improve the active vocabulary of students who learn Turkish as a foreign language. For this purpose, the answers to the following questions are sought: What are the words required by foreign students (B1) who learn Turkish as a foreign language in their environment (hospital, post office, public transportation) and how the use of subject-based text contributes to the development of vocabulary of foreign students learning Turkish? In this study, the action research design of the qualitative research model was used. The research group of the study consists of foreign students studying at B1 level in the Language Teaching Application and Research Center of a university. A total of 16 (11 male and 5 female) students were included in the study group. In the study, data collection tools, observation, semi-structured interviews and texts developed for social fields, activities for teaching words in texts were used. The data were analyzed by t-test, pre-test, post-test and descriptive statistics. As a result of the research, it was seen that the effect of vocabulary teaching method on the permanence of target words was significant by using subject based texts.Keywords
Teaching Turkish Language to Foreigners; Teaching Words and Vocabulary, Vocabulary

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:5 SAYI:1 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:5 Sayı:1) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Martsayısı (Cilt:5, Sayı:1) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Haziran sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri