Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Students’ Perceptions And Attitudes Towards Functional Foods
(Öğrencilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Algı Ve Tutumları )

Yazar : Nurhan Gümrükçüoğlu  Didem Sarımehmet, Sevilay Hintistan, Bahar Candaş  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 9
Sayfa : 42-48
DOI Number: :
Cite : Nurhan Gümrükçüoğlu Didem Sarımehmet, Sevilay Hintistan, Bahar Candaş , (3). Students’ Perceptions And Attitudes Towards Functional Foods. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 9, p. 42-48. Doi: 10.29345/futvis.78.
353    271


Özet

Günlük diyet ile gıda formunda tüketilen, sentetik bileşen içermeyen, besleyici etkisinin yanında, değişik etkenlerle hastalık oluşma riskini azaltıcı, sağlığı ve iyi hali geliştirici özelliklere sahip gıdalar, fonksiyonel gıdalar olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma tanımlayıcı tipte planlanarak, KTÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu' nda öğrenim gören öğrencilerin fonksiyonel gıdalara yönelik algıları ile ilgili tutumlarının, bilgi düzeylerinin ve fonksiyonel gıdaları tüketimlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Buna yönelik 7 bölüm başlığı altında çeşitli sorulardan oluşan anket formu öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma kapsamında öğrencilerin fonksiyonel besin terimine aşina olup olmadıkları, bu besinleri tüketip, tüketmedikleri ve nedenleri, sağlık iddiaları hakkında bilgi düzeyleri, hangi durumlarda bu besinleri tüketmek istedikleri ve hangi yol ile bilgilendirilmek istedikleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın istatistiksel değerlendirmesi, SPSS 22.0 programı ile yapılmıştır. Analizlerde sayı yüzde-dağılımı, t-testi ve ki-kare analizleri kullanılmıştır. P değerinin 0,05’in altında olması istatistiksel anlamlılık olarak değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin en çok tadını beğendikleri için (%56,8) fonksiyonel gıda kullandıkları saptandı. Diğer nedenlere bakıldığında ikinci sırada sağlıklı olmak için (%40,5), üçüncü sırada ise sindirime yardımcı olması için (%33,2) kullanıldıkları görülmektedir. Elde edilen bulguların literatüre ve uygulamaya katkıları tartışılmış, çalışmanın sınırlılıklarına yer verilmiş ve gelecekte yapılacak araştırmalar için öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Öğrenci, Fonksiyonel Gıda, Algı, Sağlıklı Gıda

Abstract

Foods that are consumed in the form of food with a daily diet, without a synthetic component, are defined as functional foods, with nutrients that reduce the risk of disease formation with different factors, health and good condition enhancing properties. The aim of this study is to determine the factors that affect the consumption level, knowledge level and consumption of functional foods related to the perceptions of students studying at KTU Health Services Vocational School. A questionnaire consisting of 7 questions was applied to students. The statistical evaluation of the study was done with SPSS 22.0 program. In the analysis, number-percent distribution, t-test and chi-square analyzes were used. P value below 0.05 was evaluated as statistically significant. As a result of the analysis, it was found that students used functional food (56.8%) because they liked the most taste. In the second place, it is seen that it is used in order to be healthy (40.5%) and third (33.2%) to help digestion. The contributions of the findings to the literature and practice were discussed, the limitations of the study were given and suggestions for future research were presented.Keywords
Student, Functional Food, Perception, Healthy Food

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:3 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:3) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Eylül sayısı (Cilt:4, Sayı:3) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri