Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Kavramlarının Öğretimine İlişkin Bir Eylem Araştırması
(An Action Research on the Teaching of Production, Distribution and Consumption Concepts )

Yazar : İlker Dere    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :
DOI Number: :
Cite : İlker Dere , (). Üretim, Dağıtım ve Tüketim Kavramlarının Öğretimine İlişkin Bir Eylem Araştırması. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), , p. . Doi: .
618    393


Özet
Bu çalışmanın amacı, üretim, dağıtım ve tüketim kavramlarının öğretimine ilişkin yapılan etkinliklerin kavramların öğretimindeki katkılarını ortaya çıkarmaktır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması desenine göre tasarlanmıştır. Amaçlı örneklem yöntemine göre belirlenen çalışma grubunda, Konya ilinde hizmet veren bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 24 öğrenci yer almıştır. Çalışmanın verileri; ön bilgi değerlendirme ve son bilgi değerlendirme formları ile ders video kayıtlarından toplanmıştır. Toplanan veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sürecinde öncelikle ön bilgi değerlendirme formu uygulanmış ve öğrencilerin kavramlar hakkındaki bilgileri tespit edilmiştir. Daha sonra öğrencilerin eksik ya da yanlış bilgileri dikkate alınarak, üretim, dağıtım ve tüketim ağı, edebi ürünler ve kavram bulmacaları etkinlikleri yapılmıştır. Eylem araştırmasının sonunda son bilgi değerlendirme formu uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçları, yapılan etkinliklerin öğrencilerin üretim, dağıtım ve tüketim kavramlarını daha iyi öğrenmelerini ve kavram yanılgılarını gidermelerini sağladığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler, kavram öğretimi, ekonomi öğretimi, üretim, dağıtım, tüketim

Abstract
The current study aims to reveal the contributions of activities related to teaching concepts of production, distribution, and consumption. The study is designed according to the action research is one of the qualitative research methods. The working group, which is selected according to the purposive sampling method, consists of 24 students studying at a public middle school that is serving in Konya. The data of the study are collected prior knowledge assessment and final knowledge evaluation forms and video recordings of the lessons. Obtain data were analyzed and interpreted by the content analysis method. Firstly, a prior knowledge evaluation form was utilized and the students' knowledge levels about the concepts were graded. Then, taking into consideration the missing or incorrect learnings of the students, activities of production, distribution and consumption network, literary works and concept puzzles were conducted. After the activities, the final knowledge evaluation form was used.

Keywords
Social studies, concept teaching, production, distribution, consumption, teaching economics

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri