Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Coğrafya Eğitiminde Potansiyel Bir Açık Hava Laboratuvarı: Bolluk Gölü ve Çevresi
(A Potential Outdoor Laboratory in Geography Education: Bolluk Lake and Its Environment )

Yazar : Tahir Tuncer  Adnan PINAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8
Sayfa : 24-40
DOI Number: :
Cite : Tahir Tuncer Adnan PINAR, (2019). Coğrafya Eğitiminde Potansiyel Bir Açık Hava Laboratuvarı: Bolluk Gölü ve Çevresi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 8, p. 24-40. Doi: 10.29345/futvis.72.
254    252


Özet

Eğitim faaliyetlerinde aktif katılımın sağlandığı ve öğrencinin yaparak-yaşayarak sürece dâhil olduğu durumlarda daha başarılı ve kalıcı öğrenme gerçekleşmektedir. Coğrafya eğitiminde geleneksel sınıf içi ders metotları ile birlikte arazi çalışmaları da öğrenciye çoklu ortam sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Arazi çalışmaları esnasında hem öğrencinin aktif katılımı sağlandığı gibi hem de öğrencinin güdülenmesi artmakta ve öğrenme üzerinde olumlu yönde etki gözlenmektedir. Coğrafya eğitiminde uzun yıllardır yararlanılan arazi çalışmaları son yıllarda teknolojinin hızlı gelişmesi ile birlikte birer açık hava laboratuvarı haline dönüşmüş ve uygulamalı eğitim anlayışını da beraberinde getirmiştir. Türkiye’nin birçok yerinde görülen zengin doğal ve beşeri ortam yapısı coğrafya eğitimi açısından fırsat oluşturmaktadır. Ancak açık hava laboratuvarı açısından yararlanılacak bu alanlara yönelik düzgün bir planlamanın yapılması zaman ve maliyet açısından önemli olduğu gibi öğrenmenin tesiri açısından da gerekli olmaktadır. Araştırma sahasını oluşturan Konya-Cihanbeyli yakınlarındaki Bolluk Gölü ve çevresi zengin coğrafi koşulları barındırır ve coğrafya eğitiminde açık hava laboratuvarı olarak kullanılabilecek bir potansiyele sahiptir. Bolluk Gölü ve çevresindeki alanda Dünya’da ender şekilde görülebilecek nitelikte 55 tane traverten konisinin yanı sıra volkanik arazinin varlığı ile çökme, örtü çökme ve sübsidans dolinleri bulunur. Ayrıca tuzlu toprak yapısı ve iklim şartlarına bağlı olarak halofit bitkiler ile zengin endemik bitki ve hayvan türleri görülür. Bolluk Gölü’nün hidrolojik yapısı da önemli bir çekicilik oluştururken bu doğal ortam zenginliklerinin dışında beşeri ve ekonomik coğrafya açısından da zenginliğe sahiptir. Bütün bu coğrafi çekicilikler Bolluk Gölü ve çevresinin coğrafya eğitiminde başta lisans ve lisansüstü olmak üzere ortaöğretim coğrafya dersleri için de kullanımını gerekli kılmaktadır. Yapılan bu çalışma ile coğrafya eğitiminin her türlü aşaması için araştırma sahasının önemi ortaya konulmuş, arazideki coğrafi unsurlar ile coğrafyanın alt disiplinleri arasındaki bağlantı kurulmuştur. Bu amaçla araştırma sahasına yönelik olarak literatür taraması yapılmış, çalışmanın her aşamasında çeşitli tarihlerde defalarca arazi incelmesinde bulunulmuş, uydu görüntüleri karşılaştırmaları yapılmış ve genel bir senteze ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Coğrafya eğitimi, açık hava laboratuvarı, Bolluk Gölü

Abstract

Permanent and successful learning occurs in the environments where the students actively participate in the process through practicing and experiencing. Field studies, as well as the traditional in-class methods, are of great importance in terms of providing students with multiple environments. Field studies increase the student participation and their motivation. Field studies have a positive effect on learning. With the advance of the technology the field studies which have been used in geography education for a long time turn into an outdoor laboratory and lead to an hands-on training. The rich natural and human environment in Turkey create opportunities for geography education. Although the planning of these field trips are both time-consuming and costly, it is necessary for the efficiency of the learning. Located near Konya - Cihanbeyli, Bolluk lake the field of the study harbors rich geographical conditions and it has a potential to be used as an outdoor laboratory. Bolluk lake and its environment harbor 55 travertines which are very rare, volcanic fields, collapse dolines, caprock dolines and subsidence dolines. Moreover, since the soil is salty, halophytes and rich endemic plant and animal species are found in the region. The hydrologic structure of the Bolluk lake is also attractive. Besides these richnesses, it has some richness in terms of human and economic geography. All of these geographical features make Bolluk lake and its environment an important field for geography lessons in under graduate, graduate levels and in high school as well. This study reveals the significance of the field trips for every stage of geography education and it links the geographical elements in the field and the sub-disciplines of geography. With regard to this aim, literature regarding the field study is reviewed, field trips are done several times in different dates, satellite images are compared and a general synthesis is reachedKeywords
Geography education, Outdoor laboratory, Bolluk lake

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:2 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:2) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Haziran sayısı (Cilt:4, Sayı:2) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri