Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Determination of Mast Cells of Kidney with Different Fixative and Histochemical Staining in Goldfinch (Cardueli carduelis (L.,1758))
(Saka (Cardueli carduelis (L.,1758)) Böbreğinde Mast Hücrelerinin Farklı Fiksatif ve Histokimyasal Boyanmalarla Belirlenmesi )

Yazar : Melda Şahin  Nurgül Şenol  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 7
Sayfa : 18-22
DOI Number: :
Cite : Melda Şahin Nurgül Şenol, (2019). Determination of Mast Cells of Kidney with Different Fixative and Histochemical Staining in Goldfinch (Cardueli carduelis (L.,1758)). Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 7, p. 18-22. Doi: .
484    553


Özet

Bu çalışmada farklı fiksatifler kullanılarak tespit edilen saka (Cardueli carduelis) böbreğinde ki mast hücrelerinin TB-pH 0.5 ve kombine AB/SO boyaları ile reaksiyon kuvvetinin tanımlanması ve yoğunluklarının saptanması amaçlandı. Materyal olarak 1-2 yaşında 3 adet dişi saka (Cardueli carduelis) kullanıldı. Böbrek bölgesinden örnek alınıp %10’luk formaldehit solüsyonunda (24-48 saat) ve bouin solüsyonunda (16–18 saat) tespit edildi. Örnekler daha sonra rutin doku takibinden geçirilip parafinde bloklandı. Parafin bloklardan 5-6 µ kalınlığında seri kesitler alındı. Genel histolojik yapının belirlenmesi için hematoksilen-eosin (H&E) boyası, mast hücrelerinin tanımlanması ve yoğunluklarının saptanması için ise toluidine blue (TB)-pH 0.5 ve kombine alcian blue-safranin O (AB/SO) boyaları uygulandı. Daha sonra bu preparatlar ışık mikroskobunda (Leica DM 500) incelenerek gerekli alanların fotoğrafları çekildi. Mast hücreleri böbrek dokusunda medullada, böbrek tübülleri çevresinde ki intersitisyumda, korteksde, glomerulusların ve kan damarlarının çevresinde ki intersitisyumda olmak üzere oldukça geniş bir alanda tespit edildi. Sonuç olarak bouin solüsyonlarında tespit edilen ve TB-pH 0.5 ile boyanan kesitlerde mast hücrelerinin daha belirgin şekilde metakromazi gösterdiği saptandı. AB/SO kombine boya uygulamasında çoğunlukla mavi renkte alcian blue (AB) (+) ve daha az kırmızı renkte safranin (SO) (+) hücreler saptanırken kırmızı-mavi renkte AB/SO (+) (mikst) mast hücrelerine rastlanmadı.Anahtar Kelimeler
Alcian Blue-Safranin, Fiksatif, Mast Hücresi, Toluidine Blue, Saka

Abstract

In this study, it was aimed to determine the density of mast cells in the kidney using different fixatives in Goldfinch (Cardueli carduelis). In the present study, 1-2 years three female Goldfinch(Cardueli carduelis) were used. Kidney tissues were included in 10% formaldehyde solution (24-48 hours) and in Bouin solution (16-18 hours). Samples were passed through routine tissue processing and embedded in parafin. Sections (5-6µ) were stained for general morphological purposes with haematoxylin and eosin (H & E) stains. For mast cells identification and density; serial cross section were performed 0.5 % toluidine blue and alcian blue pH 0.3- safranin combination methods. Lastly, preparations were examined under light microscope (Leica DM 500) and appropriate locations were photographed. Mast cells were localized in the medulla, interstitium around renal tubules, cortex, interstitium around glomeruli and the blood vessels . As a result, fixed in Bouin solution of mast cells were showed more clearly metachromatically in pH 0.5 TB applications. In AB / SO combined dye application, mostly blue alcian blue (AB) (+) and less red safranine (SO) (+) cells were detected, while red-blue AB / SO (+) (mixed) mast cells were not detected.Keywords
Alcian Blue-Safranin, Fixative, Goldfinch, Mast Cells, Toluidine Blue

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:5 SAYI:1 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:5 Sayı:1) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Martsayısı (Cilt:5, Sayı:1) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Haziran sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri