Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Turkish Teaching Program 2018 Investigation For The Purpose Of Qualifications Framework For Turkey
(2018 Türkçe Öğretim Programının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Açısından İncelenmesi )

Yazar : Mehmet Soyuçok  Zekerya Batur  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 12
Sayfa : 1-12
DOI Number: :
Cite : Mehmet Soyuçok Zekerya Batur, (2020). Turkish Teaching Program 2018 Investigation For The Purpose Of Qualifications Framework For Turkey. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 12, p. 1-12. Doi: 10.29345/futvis.69.
116    162


Özet

Bu araştırmanın amacı, 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki kazanımlarda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ndeki anahtar yetkinliklere yer verilme durumunu belirlemektir. Çalışma tarama modelinde yapılmıştır. Çalışmadaki veriler doküman analizi yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma kapsamında 2018 Türkçe Öğretim Programı’ndaki 5, 6, 7 ve 8. sınıf kazanımları; anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlık, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade yetkinlikleri bakımından incelenmiştir. İncelemeye dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma alanları dâhil edilmiştir. Verilerin analizinde kazanımların yetkinliklerin alt ifadelere ve açıklamalarına uygun olmasına dikkat edilmiştir. Araştırmacılar tarafından elde edilen bulgular 3 alan uzmanının görüşüne sunulmuş ve uzman görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltme ve düzenlemeler yapılmıştır. Araştırıcıların incelemeleri ve uzman görüşünden sonra kesinleşen bulgular, sınıf düzeyi, öğrenme alanları ve ilgili kazanımdan oluşan tablolarda verilmiştir. Çalışmanın geneline bakıldığında en fazla yer verilen yetkinliğin anadilde iletişim yetkinliği olduğu; yabancı dillerde iletişim ve sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinliklere ise hiç yer verilmediği görülmektedir. Yetkinliklerin en fazla yer aldığı sınıf 8, en az yer aldığı sınıf ise 7. sınıftır. Bu bulgulardan hareketle programın TYÇ’deki yetkinlikleri kazandırma bakımından zayıf olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Türkçe, anadil, öğretim programı, yeterlilik, yetkinlik, kazanım.

Abstract

The purpose of this research, in 2018 Turkish Language Teaching Program in Turkey Competencies gains in place to determine the status given to key competencies in the Framework. The study was performed in the screening model. The data were collected by document analysis method. Within the scope of the research, the 5 th, 6 th, 7 th and 8 th grades at the 2018 Turkish Teaching Program; communication in the mother tongue, communication in foreign languages, mathematical competence and science / technology, learning to learn, social and citizenship, taking initiative and entrepreneurship, cultural awareness and expression competence are examined. Listening / watching, speaking, reading and writing areas are included in the review. In the analysis of the data, it was paid attention that the gains were in conformity with the sub-statements and explanations of the competencies. The findings obtained by the researchers were presented to the opinion of 3 field experts and necessary corrections and arrangements were made in accordance with expert opinions. The findings of the investigators and the findings that are finalized after the expert opinion are given in the tables consisting of the class level, learning areas and related gains. When the overall study is examined, it is found that the competence is the most proficient in the mother tongue; foreign language communication and social and citizenship competencies are not given any place. The class with the most competencies is 8, and the least class is 7th class. Based on these findings, it can be said that the program is weak in terms of gaining competencies in TQF.Keywords
Turkish, mother tongue, curriculum, qualification, competence, achievement.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:4 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:4) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Aralık sayısı (Cilt:4, Sayı:4) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Mart sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri