Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Obezitede Adiponektin, İnterlökin-6, Tümör Nekroz Faktör-Alfa Düzeyleri ve Vücut Kitle İndeksi Değişiklikleri Arasındaki İlişki
(Relationship Between Adiponectin, Interleukin-6 and Tumour Necrosis Factor-Alpha Levels and Body Mass Index Change in Obesity )

Yazar : Mustafa Calapoğlu  Seçil Karakoç, Nilüfer Şahin Calapoğlu, Taner Gonca, Eda Evgen Tülüceoğlu, Önder Öztürk, Mustafa Calapoğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8
Sayfa : 1-8
DOI Number: :
Cite : Mustafa Calapoğlu Seçil Karakoç, Nilüfer Şahin Calapoğlu, Taner Gonca, Eda Evgen Tülüceoğlu, Önder Öztürk, Mustafa Calapoğlu , (2019). Obezitede Adiponektin, İnterlökin-6, Tümör Nekroz Faktör-Alfa Düzeyleri ve Vücut Kitle İndeksi Değişiklikleri Arasındaki İlişki . Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 8, p. 1-8. Doi: 10.29345/futvis.67.
406    386


Özet

Obezite düşük-dereceli inflamatuar bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, yetişkin katılımcılarda beyaz kan hücreleri (BKH) sayımları, adiponektin, İnterlökin-6 (IL-6) ve tümör nekroz faktörü (TNF-?) içeren inflamatuar belirteçler ile vücut kitle indeksi (VKİ) arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu kesitsel çalışmaya, Isparta ilinde yaşayan 19 yaş ve üzeri 260 kişi (151 erkek ve 109 kadın) dahil edildi. Serum adiponektin, IL-6 ve TNF-? seviyeleri, enzim-bağlı immünosorbent analiz (ELISA) yöntemi ile ölçüldü. WBC sayısı otomatik hematoloji analizörü ile belirlendi. VKİ, ağırlık ve boy ölçüleri kullanılarak hesaplandı. Yetişkinler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine dayanan VKİ gruplamasına göre normal kilolu, fazla kilolu, obez ve morbid obez grubu olarak sınıflandırıldı. Morbid obez grubu en yüksek WBC, IL-6, TNF-? ve en düşük adiponektin düzeylerine sahip olan gruptu. VKİ artışı ile TNF-?, IL-6 ve BKH düzeyleri arasında doğrusal bir artış gözlenieken; adiponektinin ters korelasyon gösterdiği belirlendi. Çoklu doğrusal regresyon analizi, TNF-? ve IL-6 seviyelerindeki artışın yanı sıra adiponektin düzeylerindeki azalışın VKİ artışı ile bağımsız olarak ilişkili olduğunu ortaya koydu. Bu sonuçlar, obezitenin, in?amatuar bir durum olduğunu kanıtlamaktadır. Adiponektin düzeylerindeki azalma, bu peptidin insanlarda obezitenin gelişiminde merkezi bir rol oynadığı düşündürmektedir. Obezite ile ilgili patolojilerin sonucu olarak endojen adiponektin üretiminin bozulması durumunda, adipoz dokunun adiponektin üretim kapasitesinin yeniden sağlanması yönünde farmakolojik veya diyetsel müdahaleler pratik bir tedavi yaklaşımı olarak kullanılabilir.Anahtar Kelimeler
Obezite, adiponektin, inflamasyon, interlökin-6, Tümör nekroz faktör –alfa

Abstract

Obesity considered being a low-grade inflammatory disease. the objective of this study was to examine the association between inflammatory markers (IM) including white blood cells (WBC) counts, adiponectin, Interleukin-6 (IL-6), and tumor necrosis factor(TNF-?) and body mass index (BMI) in adult participants. In this cross-sectional study, 260 individuals (151 men and 109 women), age ?19 years, living in Isparta province were included the study. the serum levels of adiponectin, IL-6, TNF-? were determined using the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method. WBC count was determined by the automated hematology analyzer. Weight and height were determined, and BMI was calculated. Adults were classified into normal weight, overweight obese and morbidly obese groups by BMI based on World Health Organisation (WHO) criteria. Morbidly obese group showed the highest WBC, IL-6, TNF-? and lowest adiponectin levels. A linear augmentation in TNF-?, IL-6 and WBC levels were observed in association with obesity categorizes. Adiponectin exhibited an inverse correlation with BMI. Multiple linear regression analysis showed that increasing TNF-?, IL-6 and decreasing adiponectin levels were independently associated with higher BMI in adults. The present results support evidence that obesity represents an in?ammatory state. Decreased adiponectin levels are thought to play a central role in the development of obesity in humans. As the production of endogenous adiponectin is impaired as an effect of obesity and related pathologies, a practical therapeutic approach may be used pharmacological or dietary interventions to restore the capacity of adipose tissue in secreting adiponectin.Keywords
Obesity, adiponectin, inflammation, interleukin-6, Tumour necrosis factor-alpha, body mass index

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:2 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:2) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Haziran sayısı (Cilt:4, Sayı:2) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri