Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Antrenörlerin Sergilemiş Olduğu Etik Dışı Davranışların Sporcu Gözüyle Değerlendirilmesi
(Evaluation of The Unethical Behaviors of The Coaches According to Athletes )

Yazar : Çağdaş Caz    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 6
Sayfa : 20-25
DOI Number: :
Cite : Çağdaş Caz , (2019). Antrenörlerin Sergilemiş Olduğu Etik Dışı Davranışların Sporcu Gözüyle Değerlendirilmesi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 6, p. 20-25. Doi: 10.29345/futvis.65.
828    1095


Özet

Spor ortamında adil yapının olması, hem sporcular hem de antrenörler açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Ancak, aksi bir durum söz konusu olduğunda ise başarısızlık kaçınılmaz olacaktır. Bu düşünceye istinaden çalışmanın amacı, antrenörlerin sergilemiş olduğu etik dışı davranışların sporcu gözüyle değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya, 212 sporcu (133 erkek, 79 kadın) katılım göstermiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, “Antrenörlerin Etik Dışı Davranışları İle İlgili Sporcu Algısı Ölçeği” ile “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler betimsel istatistiki yöntemler ve bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıştır. Çalışmada, kadın ve erkek sporcular arasında anlamlı farklılık tespit edilemediği belirlenmiştir. Ayrıca, milli sporcu olmak ile bireysel ve takım sporu ile ilgilenenler arasında da herhangi bir farklılık çıkmadığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Antrenör, Etik dışı davranış, sporcu

Abstract

The fair structure in the sports environment will produce positive results for both athletes and coaches. However, in the case of a different situation, failure will be inevitable. The aim of this study is to evaluate the unethical behaviors of the coaches through the eyes of the athletes. For this purpose, 212 athletes (133 male, 79 female) participated in the study. In this study, “Athlete Perception Scale About Coaches’ Unethical Behaviors” and “Personal Information Form veri were used as data collection tools. The data were analyzed using descriptive statistical methods and t-test for independent groups. In the study, no significant difference was found between male and female athletes. In addition, it has been determined that there is no difference between national athletes and those who are interested in individual and team sports.Keywords
Coach, unethical behavior, athlete

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri