Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Relationship Between Apolipoprotein E Gene Polymorphism and Lipid Parameters in Patients with Behçet's Disease
(Behçet Hastalarında Apolipoprotein E Gen Polimorfizmi ile Lipid Parametreleri Arasındaki İlişki )

Yazar : Meltem Malkoç  Meltem MALKOÇ, Asım ÖREM, Birgül VANİZOR KURAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 6
Sayfa : 35-40
DOI Number: :
Cite : Meltem Malkoç Meltem MALKOÇ, Asım ÖREM, Birgül VANİZOR KURAL, (2019). Relationship Between Apolipoprotein E Gene Polymorphism and Lipid Parameters in Patients with Behçet's Disease. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 6, p. 35-40. Doi: 10.29345/futvis.64.
830    676


Özet

Behçet Hastalığı (BH), nedeni tam olarak aydınlatılamayan nadir görülen, kronik, otoimmün ve inflamatuar bir hastalıktır. Bu çalışma, BH’da apolipoprotein E gen (APOE) polimorfizmi ve serum lipid seviyeleri ile ilişkini belirlemeyi amaçlanmıştır.Çalışma grubunu 30 hasta (18 erkek, 12 kadın) ve 51 sağlıklı gönüllü (29 erkek, 22 kadın) oluşturdu. Serum lipid seviyeleri enzimatik ve apolipoproteinler immünonefelometrik yöntemlerle belirlendi. APOE polimorfizminin genetik analizi, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)’a dayalı analiz ile gerçekleştirildi. Toplam ve düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (sırasıyla TC ve LDL-C), apolipoprotein B (Apo B) düzeyleri ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), hastalarda sağlıklı gönüllülerden anlamlı (p <0.05) olarak daha yüksek bulunmasına rağmen, Apo düzeyleri AI, Apo E, trigliserit (TG), yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-C), polimorfonükleer lökositler (PMNL) ve Apo E allellerinin frekansları, hem sağlıklı hem de hasta gruplarında anlamlı olarak farklı değildi. Sonuç olarak APOE polimorfizmi Behçet hastalığında herhangi bir ayırt edici özellik göstermemiştir.Anahtar Kelimeler
Behçet hastalığı, Apolipoprotein E polimorfizmi, lipid

Abstract

Behcet's Disease (BD) is a rare, autoimmune, chronic and inflammatory disorder whose cause is not fully understood. This study was aimed to determine apolipoprotein E gene (APOE) polymorphism, and its relationship with serum lipid levels in BD. The study group consisted of 30 BD patients (18 male, 12 female) and 51 healthy volunteers (29 male, 22 female). Levels of serum lipids were determined by enzymatic, and apolipoproteins by the immunonephelometric methods. Genetic analysis of the APOE polymorphism was carrried out using the polymerase chain reaction (PCR)-based assay. Although the levels of total and low density lipoprotein cholesterol (TC and LDL-C respetively), apolipoprotein B (Apo B) and erythrocyte sedimentation rate (ESR) had significantly (p<0.05) higher in patients than healthy volunteers, the levels of Apo AI, Apo E, triglyceride (TG), high density lipoprotein cholesterol (HDL-C), polymorphonuclear leukocytes (PMNL) and frequencies of Apo E alleles were not significantly different in both healthy and in patient groups.In conclusion, Apo E gene polymorphism could not show a distinctive feature in BD patients.Keywords
Behçet’s disease, Apolipoprotein E polymorphism, lipid

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri