Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Seviye İçin Kelime Belirleme Çalışması: Uşak Üniversitesi Örneği
(Word Determination Study For Basic Level In Teaching Turkish As Foreign Language: Uşak University Sample )

Yazar : Halil Ziya Özcan  Zekerya Batur  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 5
Sayfa : 20-30
DOI Number: :
Cite : Halil Ziya Özcan Zekerya Batur, (2018). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Seviye İçin Kelime Belirleme Çalışması: Uşak Üniversitesi Örneği. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 5, p. 20-30. Doi: 10.29345/futvis.62.
886    2109


Özet

Bu çalışmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel düzeydeki öğrencilerin günlük yaşam alanlarında hangi kelimeleri bilmesi gerektiğinin tespiti amaçlanmıştır. Çalışmada 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Uşak üniversitesi TÖMER’de B1 ve B2 düzeyinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler yer almışlardır. Çalışma grubunu B1 (14 kişi) ve B2 ( 27 kişi) seviyesinde toplam 41( 19 kadın ve 22 erkek ) öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan öğrenciler hakkında bilgi edinmek için kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Ardından her bir öğrenciye 6 sosyal yaşam alanına yönelik toplam 6 adet kelime belirleme görüşme formu uygulanmıştır. 82 sayfa kişisel bilgi formu ve 246 sayfa kelime tespit görüşme formu incelenmiştir. Elde edilen kişisel veriler ve öğrencilerin yazdıkları kelimeler tek tek okunarak taranmış ve bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Ayrıca kelime belirleme görüşme formunun da analizi yapılmıştır. Tüm bu değişkenlerin özelliklerine uygun istatistikî analiz teknikleri uygulanmıştır. Çalışmada şu sonuçlar elde edilmiştir: çalışma grubunda yer alan 41 öğrencinin 6 sosyal yaşam alanı için yazdıkları toplam 246 yazılı dokümanda toplam 723 kelime, kalıp cümle ve kalıp ifade yazdıkları tespit edilmiştir. İki ya da ikiden fazla oluşan kelime, kalıp cümle ve kalıp ifadeler tek kelime olarak kabul edilmiştir. Bu benzer olan kelime ve kelime grupları çıkarıldığında tüm sosyal yaşam alanları için 592 farklı kelime, kalıp cümle ve kalıp ifade belirlenmiştir. Öğrencilerin en fazla madde yazdıkları sosyal yaşam alanının 140 kelime, kalıp cümle ve kalıp ifade ile otogar, toplu ulaşım, tren garı, havaalanı olduğu görülmektedir. En az madde yazılan sosyal yaşam alanı ise toplam 97 kelime, kalıp cümle ve kalıp ifade yazılan üniversite Kütüphanesi olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Kelime Tespiti, Türkçe Eğitimi, Sosyal Yaşam Alanı

Abstract

In this study, it was aimed to determine what words should be known in daily life areas of students at basic level in teaching Turkish as a foreign language. In the study, foreign students who studying at B1 and B2 levels at Uşak University TÖMER in the academic year of 2017-2018 took place. The study group consisted of 41 students (19 female and 22 male) at B1 (14 students) and B2 (27 students). A personal information form was used to obtain information about the students constituting the study group. Then, each student was applied total of 6 interview forms about 6 social life areas. It was studied 82 pages personal information form and 246 pages word detection interview forms. The personal datas and the words written by the students were scanned one by one and processed into the computer. In addition, an analysis of the word detection interview forms was made with the help of the same program. The following results were obtained: it was found that 41 students in the study group wrote 723 words, sentences and phrases in a total of 246 written documents for 6 social habitats. Two or more occurrences of a word, a sentence and a phrase are considered as one word. When these similar words and phrases are excluded, 592 different words, sentences and phrases have been identified for all social habitats. It is seen that the social habitat where the students write the most materials (140 words, sentences and phrases) is Bus Station, Public transportation, Train station and Airport. It is determined that the social habitat where the students write least materials (97 words, sentences and phrases) is University Library.Keywords
Teaching Turkish as a Foreign Language, Word Detection, Turkish Language education, Social Life Area

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:4 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:4) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Aralık sayısı (Cilt:4, Sayı:4) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Mart sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri