Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Hayat Bilgisi Derslerinde Sözlü Tarihle Kültürel Mirasın Öğretimi
(The teaching of Cultural Heritage with Oral History in Life Studies Courses )

Yazar : İlker Dere  Ayçin Emeksever  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 5
Sayfa : 40-47
DOI Number: :
Cite : İlker Dere Ayçin Emeksever, (2018). Hayat Bilgisi Derslerinde Sözlü Tarihle Kültürel Mirasın Öğretimi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 5, p. 40-47. Doi: 10.29345/futvis.61.
862    3207


Özet

Yaklaşık Türk toplumunun kültürel, milli ve manevi değerleriyle ilgili çeşitli konuları içeren hayat bilgisi dersleri sayesinde öğrenciler, yaşadığı toplumu tanımaya başlar. Toplumun kültürü ve değerlerinin en önemli ve yakın kaynakları ailelerdir. Çünkü öğrenciler, özellikle yaşlı insanlarla konuşarak kendi kültürlerini öğrenebilirler. Bu bağlamda kültür ve değer öğretiminde kullanılabilecek en uygun yöntemlerden birisi, sözlü tarihtir. Bir sözlü tarih çalışmasında öğrenciler, aile üyeleri, akrabaları ve komşularıyla görüşür ve temel bilimsel adımları takip ederek toplumun kültürünü ve değerlerini keşfederler. Bu araştırma, somut olmayan kültürel miras ögelerinin öğretiminde sözlü tarihin yönteminin katkılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu, Bursa’da hizmet veren özel bir okulun 2. sınıf öğrencilerinden (24) oluşmaktadır. Öğrenciler, velilerin yazılı izniyle ortak araştırmacının okuttuğu çeşitli sınıflardan seçilmiştir. Araştırmada Ön Bilgi Değerlendirme Formları, Son Bilgi Değerlendirme Formları, Çalışma Değerlendirme Soruları ve Kaynak Kişi Görüşme Değerlendirme Formlarından veri toplanmıştır. Toplanan veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, sözlü tarih uygulamasının öğrencilerin yakın çevresindeki somut olmayan kültürel miras ögelerini tanımalarını sağladığını göstermiştir. Ayrıca değişim ve sürekliliği algılayan öğrenciler, değişimin daha çok olumsuz boyutuna odaklanmıştır. Bunların yanında kaynak kişiler, çalışmanın iki nesli bir araya getirdiğine ve kültürün tanınmasına yardımcı olduğuna dikkat çekmişlerdir.Anahtar Kelimeler
Hayat bilgisi, ilkokul, sözlü tarih, kültür öğretimi, değişim ve süreklilik

Abstract

Life studies lessons include various subjects related to national, cultural and sentimental values of Turkish society, so elementary students begin to know society where they live through the lessons. To learn a society's culture and values, the significant and the nearest sources are families. The pupils may get to know their own culture especially through cultural transmission of older people. In this respect, oral history is one of the most proper methods that can be used in the teaching of culture and values. In an oral history study, the pupils interview with their family members, relatives, and neighbors, and they explore the culture and values of society by following the basic scientific steps. The current research aims to uncover the role of oral history method in the teaching of intangible cultural heritage items. The research was conducted according to action research. Working group consists of 2th-grade students (24) who are studying in a private elementary school is serviced in Bursa. The students were chosen from various classes which co-researcher teacher is teaching, and by using parent informed consent form. All data were obtained from preliminary knowledge assessment forms, final knowledge assessment forms, unstructured surveys, and interview evaluation forms of source person. Obtained data were analyzed by using the content analysis method and interpreted. Results of the research show that oral history implementation enables students to know in detail intangible cultural heritage items. In addition, students that perceived change and continuity mostly focused on the negative aspect of change. Besides these, source people pointed out that the study draws the two generations together and to help explore of culture.Keywords
Life Studies, Oral History, Elementary School, Teaching of Culture, Change and Continuity

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri