Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türk Düşünce Sistemindeki İkili Yapının Sosyolojik Yansımaları
(The Reflection Of Binary Structure At Turkish Thought System )

Yazar : Yusuf Avcı  Muhammet Alperen Akgün  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 4
Sayfa : 33-39
170    302


Özet

Dil, bir milletin düşünceye ait temellerini ve düşünce altyapısını oluşturan sistemdir. Türkçede yardımcı unsur ve esas unsur adı verilen ikili bir yapı bulunmaktadır. Türklerin sosyal hayatına, yaşama şekline ve toplumun diline ait unsurlara bakıldığında ikili yapının yansımaları dikkati çekmektedir. Somut örnekler ve bulgular bu düşünce tarzının yansıması olarak karşımıza çıkar. Türk düşünce sistemindeki ikili yapıya göre Türkü ve Türk milletini oluşturan unsurlar, dilde olduğu gibi esas unsur ve yardımcı unsur olarak iki kısımdan oluşur. İkili yapı aileden devlete kadar topluma ait bütün kurumlarda etkisini gösterir. Bu çalışmanın amacı Türk düşünce sistemindeki ikili yapının sosyolojik yansımalarını toplum nezdinde tespit ederek ortaya koymaktır. Çalışmada veri toplama aracı olarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; Türkün yaşayışında ve dünya görüşünde ikili yapının var olduğu tespit edilmiştir. Bu yapının çeşitli sebeplerle bozulması, dili konuşan milletin düşünme yapısının bozulmasına, değişmesine ve yok olmasına etki edebilir. Bir milletin varlığını sürdürmesini sağlayan en önemli unsur, konuştuğu dile özgü düşünce kodlarının ve sistemlerinin davranışa ve toplum-devlet ilişkilerine yansımasıdır. Türklerde de bu ikili yapının dil ve dil bilgisi kurallarında olduğu gibi sosyal yaşantının da her alanına yansıması doğaldır.Anahtar Kelimeler
Düşünce sistemi, ikili yapı, dil-düşünce ilişkisi, sosyolojik yapı, dil-toplum ilişkisi, yardımcı unsur

Abstract

Language is the system that constitutes the foundations and thought infrastructure of a nation. There is a dual structure in Turkic called auxiliary element and main element. When the elements of the social life of the Turks, the way of life and the language of the society are looked at, the reflections of the dual structure attract attention. Concrete examples and findings emerge as a reflection of this way of thinking. According to the bilateral structure in the Turkish thought system, the elements that make up the Turkic and Turkish nation consist of two parts as the main element and the auxiliary element as it is on the ground. The dual structure is influenced by all institutions belonging to the collective from the family to the state. The aim of this study is to determine the sociological reflections of the dual structure of the Turkish thought system in front of the society. A document review method was used as a data collection tool in the study. In the results of working; It has been determined that there are dual structures in Turkic life and world view. The corruption of this structure for various reasons can affect the spoken language of the nation's thinking structure to deteriorate, change and disappear. The most important factor in maintaining the existence of a nation is the reflection of language-specific codes of thought and systems to behavior and society-state relations. It is natural for the Turks to reflect on their social life as well as the duality of language and linguistic knowledge.Keywords
dual structure, language-thought relation, sociological structure, language-society relation

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:3 SAYI:1 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:3 Sayı:1) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2019 mart sayısı (Cilt:3, Sayı:1) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri