Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Güneş Enerjisi Konusundaki Algılarının Belirlenmesi
(Determining The Perceptions of Geography Teacher Candidates About Solar Energy )

Yazar : Caner Aladağ  Tahsin Tapur, Yasin Duran  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 4
Sayfa : 17-27
DOI Number: :
Cite : Caner Aladağ Tahsin Tapur, Yasin Duran, (2018). Coğrafya Öğretmen Adaylarının Güneş Enerjisi Konusundaki Algılarının Belirlenmesi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 4, p. 17-27. Doi: 10.29345/futvis.46.
577    512


Özet

Araştırmada, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinin “güneş enerjisi” konusundaki algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinden 36 kişiye, nitel bir yöntem olan kelime ilişkilendirme testi uygulanmıştır. Öğretmen adaylarından “güneş enerjisi” anahtar kavramına yönelik 10 adet ifade yazmaları ve yazdıkları ifadeleri birer cümlede kullanmaları istenmiştir. Cümlede kullanılmasının amacı yazılan ifadelerden kastedilenin daha iyi anlaşılmasıdır. Sonraki aşamada öğretmen adaylarının yazmış olduğu ifadeler içerik analizine tabi tutularak anlamsal birlikteliklerine göre tablolaştırılarak, kategorilerin oluşturulması sağlanmıştır. Kategorilerin oluşturulmasında, anahtar kavramın içeriği ile yazılan ifade kavramların ilişkileri göz önünde bulundurulmuştur. Bu bağlamda yazılan ifadelerin bir kısmının anahtar kavramla ilişkisinin olmadığı ve bunun bir kavram yanılgısı olduğu gözlenmiştir. Kategoriler incelendiğinde; öğretmen adaylarının en çok yazdıkları ifadelerin; güneş paneli, sürdürebilir-yenilenebilir enerji, güneş tarlası, güneş pili, doğal enerji, doğa dostu enerji, güneşlenme süresi, Ekvatoral Bölge, güneşli gün, Güney Doğu Anadolu, ışık-ısınma, Akdeniz Bölgesi, ileri teknoloji gibi kavramlar olduğu gözlenmektedir. Bu ifadelerin yüksek oranda yazılmış olmaları, öğretmen adaylarının anahtar kavram hakkında genel olarak doğru algıya sahip olduklarına işaret etmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının, D vitamini, turizm, şifa, nem, tarım, çevre, aşk, ateş çemberi, kasvet, kavurucu, çöl, yangın, nem oran, tifo, küresel savaşlar gibi anahtar kavramla doğrudan ilişkili olmayan ifadelere de yer verdikleri görülmektedir. Bu ifadelerin yazılmış olması öğretmen adaylarında bir takım kavram yanılgılarının da var olduğu sonucunu doğurmaktadır. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının güneş enerjisi konusunda kısmen kavram yanılgıları bulunmakla birlikte genel anlamda doğru bir algıya sahip oldukları söylenebilir.Anahtar Kelimeler
güneş enerjisi, algı, öğretmen adayı, kelime ilişkilendirme

Abstract

In the research, it was tried to determine the perceptions of the last grade students studying at the Department of Geography Education about "solar energy". For this purpose, a word association test, which is a qualitative method, was applied to 36 students studying at the Geography Education Department in the spring semester of 2016-2017 academic year. Teacher candidates were required to write 10 expressions about the key concept of "solar energy" and use these expressions in a sentence. The purpose of asking the students to use these expressions in sentences is to understand what they mean by using these expressions better. In the next step, the expressions, which teacher candidates wrote, were tabulated according to their semantic associations by using the content analysis method and then categories were created. While creating the categories, the content of the key concept and the relation of the expression concepts were taken into consideration. It has been observed that some of the expressions written in this context do not have any relationship with the key concept and this is a misconception. When the categories are examined, it is observed that the teacher candidates mostly stated such expressions as; solar panel, sustainable-renewable energy, solar field, solar battery, natural energy, environmentally friendly energy, sunshine duration, Equatorial Zone, sunny day, South-eastern Anatolia, light-warming, Mediterranean Region, advanced technology. The fact that these expressions were written at a high rate suggests that teacher candidates generally have a correct perception about the key concept. It is also seen that teacher candidates also include some expressions that are not directly related to key concepts such as vitamin D, tourism, healing, humidity, agriculture, environment, love, fire circle, gloom, boiling hot, desert, fire, humidity rate, typhoid, global wars. The fact that these expressions were written by students shows the result that teacher candidates have some misconceptions. As a result, it can be concluded that the teacher candidates have a true perception about the concept of "solar energy", but they also have some misconceptions.Keywords
solar energy, perception, teacher candidate, word association

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:3 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:3) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Eylül sayısı (Cilt:4, Sayı:3) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri