Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yeni Dini Akımların Orta Asya Gençliği Üzerindeki Etkileri ve Din Eğitiminin Rolü
(The Effects Of New Religious Movements On Central Asia’s Youth And The Role Of Religious Education )

Yazar : Bukatcha Akimjab Kyzy    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 5
Sayfa : 31-39
DOI Number: :
Cite : Bukatcha Akimjab Kyzy , (2018). Yeni Dini Akımların Orta Asya Gençliği Üzerindeki Etkileri ve Din Eğitiminin Rolü. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 5, p. 31-39. Doi: 10.29345/futvis.41.
843    1497


Özet

Orta Asya ülkelerinde radikal İslam’ın yayılması ve buna en çok katılımın gençler arasında olması bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren konudur. Ayrıca küreselleşen dünya ile birlikte gençlerin kimlik arayışındaki algı değişmektedir. Kimlik arayışında gence güven duygusu aşılamada ve hayat felsefesi kazandırmada etkili olan din, doğru öğretilmediğinde istenmedik sonuçların ortaya çıkması olasıdır. Orta Asya devletlerinde din bağımsızlıktan sonra gençlerin en çok rağbet gösterdikleri konu olduğu araştırmalar sonucu ortaya konulmaktadır. Bu yüzden gençlerin kimlik arayışında dinin ve din eğitiminin olumlu ya da olumsuz katkısı araştırılmalıdır. Bunun yanı sıra gencin aldığı din eğitiminin hangi dinin eğitimi olduğu, kaynağı ve araçları da irdelenmesi gereken bir diğer önemli konudur. Bu bağlamda bizim araştırmamızda şu sorulara cevap aranacaktır: Gençlerin kimlik arayışında dinin etkisi var mıdır? Gençlerde kimliğin oluşumunda yeni dini akımların etkisi ne derecedir? Orta Asya gençliği üzerindeki dinin zararlı etkisi ve bunun önlenmesinde din eğitiminin rolü nedir? Bu bildiride gençlerin kimlik arayışında önemli yere sahip olan dini görmezden gelmek yerine, onların bu arayışına sağlıklı ve yeterli düzeyde cevap verebilecek sağlıklı din eğitiminin farkına varılması gerektiği üzerinde durulacaktır. Çünkü din insanın manevi gelişimini sağlayan faktörlerin başında gelmektedir. Eğer gençlere sağlıklı din eğitimi verilmezse, bölgede aktif faaliyet yürüten diğer radikal dini hareketler dini bilgisi zayıf veya hiç olamayan gençliği kendi içine çekmeye devam edeceklerdir.Anahtar Kelimeler
Din Eğitimi, Kimlik, Gençlik, Orta Asya, Yeni Dini Akımlar.

Abstract

The spread of radical Islam in Central Asian countries and the fact that the highest participation is among the youth, is something that closely relates to the future of the region. In addition, with the globalizing world the perception in the identity seek of youth is changing. Religion instils a sense of confidence and a life philosophy to a youngster seeking an identity, but if religion is not thought correctly, then it is possible to have undesired consequences. Studies indicate that following independence in Central Asian countries, the most popular subject among youth has become religion. Therefore, the positive and negative contributions of religion and religious education must be examined. In addition, it is another important matter to analyse the religious education to see which religion’s education it is, what is the source and what tools are being used. In this context, our study will be looking to answer the following questions: Does religion influence the search for identity by youngsters? To what extent are the effect of new religious movements on the formation of identity in young people? What is the harmful effect of religion on Central Asian youth and what effect does religion have on preventing this? In this statement, we will emphasize the need to become aware of the need to have a healthy religious education that can correctly and sufficiently satisfy the search for identity, rather than ignoring religion which has an important place in the search for identity by young people. Because religion is the leading factor in ensuring the spiritual development of a person. If we fail to provide a healthy religious education to young people, the other radical religious movements actively operating in the area will continue to attract young people with poor or no religious knowledge.Keywords
Religious Education, Identity, Youth, Central Asia, New Religious Movements

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri