Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Sosyal Medyada Kadın Gözüyle; Taciz
(Abuse According to Women's Perspective in Social Media )

Yazar : Adem Karataş    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 3
Sayfa : 32-38
DOI Number: :
Cite : Adem Karataş , (2018). Sosyal Medyada Kadın Gözüyle; Taciz. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 3, p. 32-38. Doi: 10.29345/futvis.40.
947    2116


Özet

İnternet kavramının ortaya çıkmasından sonra yeni bir kavram olarak karşımıza çıkan sosyal medya kavramı toplumun büyük çoğunluğu tarafından uygulanmakta ve ilgi görmektedir. Sosyal medya kullanım oranlarının yüksekliği toplumun birçok kesimi tarafından fark edilmektedir. Sosyal medya kullanımın yoğunlaşması; bireylerin hayatlarındaki sorunları bu yeni ortama da taşımıştır. Normal hayatta görülen zorbalık suçları sosyal medya ile sanal ortama taşınmış ve siber zorbalık olarak karşımıza çıkmıştır. Siber zorbalık kavramının içerisinde taciz olgusu da yer almaktadır. Bu araştırma ile sosyal medya uygulamalarını kullanan kadın lisans öğrencilerinin sosyal medya üzerinden tacize uğrayıp uğramadıkları, hangi sosyal medya uygulaması üzerinden tacize uğradıkları ve sosyal medyada tacizin ortadan kaldırılıp/kaldırılamayacağına dönük görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada bilimsel araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemi ise amacına uygun olarak, benzer demografik özelliklere sahip, benzer sosyal statüdeki sosyal medya kullanıcılarından seçilmiştir; bu açıdan amaçlı örneklem seçimi yapılmıştır. 100 kişi ile görüşme yapılmıştır. Araştırmaya dahil olan katılımcıların ifadeleri doğrultusunda sonuç olarak; sosyal medyada kadınların taciz edildiği, iki kadından birinin tacize uğradığı, sosyal medyada tacizin çoğunlukla yabancı kişiler tarafından gerçekleştirildiği, tüm sosyal medya uygulamalarında taciz olayına rastlandığı, katılımcıların taciz kavramının bilincinde olduğu ve gerekli güvenlik tedbirlerini aldıkları söylenebilir. Geleneksel medya da böyle sorunlarla karşılaşmayan kadınların bu durum karşısında farklı düşünce ve çözümleri vardır. Ayrıca katılımcıların çoğunluğu sosyal medyada tacizin önlenebileceği yönünde görüş belirtmişlerdir.Anahtar Kelimeler
Sosyal Medya, Siber Zorbalık, Taciz

Abstract

The concept of social media, which emerged as a new concept after the emergence of the internet concept, is being applied and attracted by the vast majority of the society. The high rate of social media usage is recognized by many segments of society. Concentration of social media use; the problems of the individuals' lives have also moved into this new atmosphere. Crimes of bullying in normal life have been moved to virtual media with social media, and cyber-bullying has turned into antagonism. The concept of abuse is also included in the concept of bullying. With this research, it was tried to determine the views of female undergraduate students who use social media applications, whether they have been abused through social media, which social media applications are being used, and whether social media harassment can be abolished. In this research, in-depth interviewing technique was chosen as qualitative research methods as scientific research method. The sample of the study was selected from social media users with similar demographic characteristics and similar social status, in line with its purpose; purpose sample selection was made from this point of view. 100 people were interviewed. As a result of the participants' participation in the research, it can be said that the participants are conscious of the concept of harassment and take the necessary security measures in the social media where women are harassed, two females are harassed, harassment in the social media is mostly performed by strangers, abuse is found in all social media applications. In traditional media, women who do not face such problems have different ideas and solutions in this situation. In addition, the majority of participants expressed the view that harassment in the social media could be prevented.Keywords
Social Media, Cyberspace Bullying, Abuse

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri