Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Performansa Dayalı Ücretlendirme Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri
(Opinions of School Managers About Performance Based Payment )

Yazar : Gökhan Demirhan  Yağmur Sakar  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 3
Sayfa : 7-21
DOI Number: :
Cite : Gökhan Demirhan Yağmur Sakar, (2018). Performansa Dayalı Ücretlendirme Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 3, p. 7-21. Doi: 10.29345/futvis.34.
880    4314


Özet

Amaç: Bu araştırmada, performansa dayalı ücretlendirme uygulaması konusunda okul yöneticilerinin görüşlerini tespit ve analiz etmek amaçlanmıştır.Yöntem: Araştırma tarama modelindedir. Araştırmada 2016 – 2017 eğitim- öğretim yılında Uşak ili Merkez İlçesi’nde görev yapan 66’sı okul müdürü 98’i müdür yardımcısı olmak üzere toplam 164 okul yöneticisinin görüşleri alınmıştır. Araştırma verileri performansa dayalı ücretlendirme konusunda ifadelerin yer aldığı performansa dayalı ücretlendirme uygulamasına yönelik değerlendirme ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırma verileri; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri hesaplanarak analiz edilmiştir. Sonra ise verilere t- testi, ANOVA korelasyon analizleri uygulanmıştır.Bulgular: Araştırma sonucunda , okul yöneticilerinin performansa dayalı ücretlendirmeye yönelik “katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri saptanmıştır. Araştırma verileri demografik, kıdem, hizmet süresi, yöneticilik deneyimi değişkenlerine göre analiz edilmiş ve sonuçlar tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Performans Değerlendirme , Performans Yönetimi , Performansa Dayalı Ücretlendirme

Abstract

Purpose: The aim of this research is to detect and examine perceptions of school directors about performance based payment . Method: The research is in screening model. For the research 66 directors, 98assistant directors in total 164 school directors’ who work in Uşak city center in 2016 – 2017 educational year perceptions were examined. The data were collected by using performance based payment scale. In the analyse of data; frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation values were calculated. And then independent sample t-test, anova tests and correlation analysis were used. Findings: According to research results school directors’ perceptions about performance based payment was found as “I agree” level. The datas of the research are analysed according to demeographic, professional seniority, professional time atthe same school, administration experience and ; and the results are commented by presenting result tables.Keywords
Performance and Performance Evaluation, Performance Management, Performance Based Payment

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri