Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bilgilendirici Metinlerde Öyküleştirme Tekniğinin Anlamaya Etkisi
(The Effect Of The Narrative Technique On The Comprehension The Informative Texts )

Yazar : Erol Duran  Betül Sezgin Tufan, Nazmiye Topbaşoğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 4
Sayfa : 8-16
DOI Number: :
Cite : Erol Duran Betül Sezgin Tufan, Nazmiye Topbaşoğlu, (2018). Bilgilendirici Metinlerde Öyküleştirme Tekniğinin Anlamaya Etkisi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 4, p. 8-16. Doi: 10.29345/futvis.32.
592    1875


Özet

Bu çalışmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metinleri anlamada, öyküleştirme tekniğinin etkisini araştırmaktır. Araştırmanın birinci çalışma grubunu, ilkokul 4. sınıfa devam eden 24 öğrenci oluşturmaktadır. İkinci çalışma grubu ise 20 ilkokul 4. sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışma grubu, kolay ulaşılabilir örneklem tekniği ile belirlenmiştir. Çalışmada, karma desen yöntemlerinden açıklayıcı sıralı karma desen modeli kullanılmıştır. Araştırmada kullanılmak üzere ilkokul 4. sınıf ders kitaplarından, bu seviyeye uygun çocuk dergileri ve kitaplarından, öğretmen ve alan uzmanlarının önerileri doğrultusunda yedi metin belirlenmiştir. Metinler için ikisi basit üçü derin beş adet anlama sorusu hazırlanmış, her uygulamadan sonra öğrencilere cevaplamaları için verilmiştir. Her uygulama birer hafta ara ile yapılmıştır. İlk iki metin geleneksel yöntem ile yapılmış ve puanların ortalamaları ön test puanları olarak belirlenmiştir. Daha sonra, öyküleştirilmiş iki metinle uygulamaya hazırlık yapılmıştır. Son iki metinle ise, uygulama yapılmış ve öğrencilerin bu iki metinden aldıkları puan ortalamaları son test puanları olarak kabul edilmiştir. Son test puanlarının belirlenmesinden 20 gün sonra kalıcılık testi yapma amacıyla son öyküleştirilmiş metin ile uygulama yapılmıştır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin öyküleştirme tekniğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırmada birinci alt problemi için elde edilen veriler, bağımlı gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. Kalıcılık testi için veriler, pearson korelasyon ile analiz edilmiştir. İkinci alt problemi için elde edilen veriler öğrencilerin görüşleri doğrultusunda listelenmiştir. Üçüncü alt problemi için elde edilen veriler ise öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda kategorileştirilmiştir. Öğrencilerin okuduğunu anlama puanlarına ilişkin yapılan eşleştirilmiş t- testinde bilgilendirici metinleri anlamada; geleneksel yöntem uygulama ve öyküleştirme tekniği kullanma arasında okuduğunu anlama açısından anlamlı bir farklılık olduğunu görülmektedir. Çalışma grubunun son test ve kalıcılık testi başarı puanlarına bakıldığında son test ile kalıcılık testi arasında yüksek düzeyde pozitif bir ilişki bulunduğu görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; bilgilendirici metinleri anlamada öyküleştirme tekniğinin öğretim sürecinde kalıcı öğrenmeye katkı sağladığı, öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgilendirici metinleri öyküleştirme tekniğine karşı olumlu tutum sergiledikleri belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Anlama, bilgilendirici metin, öyküleştirme tekniği

Abstract

The purpose of this study is to investigate the knowledge of textbooks of elementary school 4th grade students in order to construct their story technique. The first study group of the study was 24 students in the 4th grade in primary school. The second study group consists of 20 elementary school 4th grade teachers. The study group was conducted with an easy comparison sampling technique. Explicit sequential mixed pattern model in mixed models. Textbooks from 4th grade textbooks, textbooks from the appropriate children's magazines and books at that level, the recommendation of teachers and field experts. For texts, there are five simple, five deep questionnaires that are very simple, photos for answering to the students after applying them. His practice has been made some weeks apart. The first two text methods will be done and scores will be pre-test scores. Later, two texts with stories were prepared. In the last two texts, practice and evaluation, the average score of these two texts was accepted as final test scores. Identification of the final test scores After 20 days, the final text has been applied to test the permanence. A focus group interview was held to determine the views of students and teachers on the narrative technique. The data obtained for the first sub-problem in the study were analyzed by t-test for dependent groups. For the retention test, the data were analyzed by Pearson correlation. The data obtained for the second sub-problem were listed in line with the opinions of the students. The data obtained for the third sub-problem was categorized in the direction of teachers' opinions. The informative texts in the paired t-test on the reading comprehension scores of the students mean; it seems that there is a meaningful difference in terms of understanding between the use of traditional methodology and the use of narrative techniques. When the scores of the final test and retention test of the study group were examined, it was seen that there was a high positive correlation between the posttest and persistence test. According to the results obtained from the research; it was determined that the narrative technique contributed to permanent learning in the teaching process and that students and teachers showed a positive attitude towards the technique of narrating informative texts.Keywords
Understanding, informative text, narrative technique

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:2 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:2) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Haziran sayısı (Cilt:4, Sayı:2) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri