Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Anne Babaların İyimserlik ve Stresle Başa Çıkma Tutumları
(Optimism And Coping With Stress Attitudes Of Parents Who Have Children With Special Needs )

Yazar : Selahattin Avşaroğlu  Fatma Akçeşme  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 2
Sayfa : 20-30
DOI Number: :
Cite : Selahattin Avşaroğlu Fatma Akçeşme, (2018). Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Anne Babaların İyimserlik ve Stresle Başa Çıkma Tutumları. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 2, p. 20-30. Doi: 10.29345/futvis.31.
963    1648


Özet

Bu araştırmada, özel gereksinimli çocuğu olan anne babaların iyimserlik ve stresle başaçıkma tutumları incelenmiştir. İyimserlik düzeyinin stresle ilişkisi araştırılmış ve stres yapıcı ve tetikleyici unsurlara karşı iyimser eğilimli olarak üstesinden gelinebilir mi sorusuna yanıt aranmış ve başka çalışmalara ışık olma amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Stresle Başaçıkma Tutumları Envanteri” ve “İyimserlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada veriler, 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul Kadıköy bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Özel eğitim kurumlarına devam eden öğrencilerin 327 anne 126 baba olmak üzere toplam 453 veliden elde edilmiştir. Toplanan veriler, bağımsız örneklem t testi ve tek faktörlü varyans analizi ile test edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre anne-babaların stresle başaçıkma tutumlarında anlamlı bir farklılık görülmezken iyimserlik puan ortalamalarında annelerin lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. İyimserlik düzeyinin %20’sinin stresle başaçıkma ölçeğinin (aktif planlama, dış yardım arama, dine sığınma, eylemsel soyutlanma, biyokimyasal soyutlanma ve bilişsel yeniden yapılanma) alt boyutları ile açıklandığı görülmüştür. Anne-babaların iyimserlik düzeyleri, stresle başaçıkma tutumlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. İyimserlik düzeyi ile stresle başaçıkmada aktif planlama ve dış yardım arama düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Diğer taraftan dine sığınma, duygusal-eylemsel soyutlanma, biyokimyasal soyutlanma ve kabul-bilişsel yeniden yapılanma ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır. Araştırma bulgularına göre anne babaların iyimserlik eğilimleri üzerinde psikolojik desteklerin sağlanması ile stresle başaçıkmalarında olumlu katkılar sağlayacağı umulmaktadır.Anahtar Kelimeler
Anne, baba, iyimserlik, özel gereksinimlilik, stresle başaçıkma.

Abstract

This study was aimed at the analysis of optimism and stress coping attitudes of parents who have children with special needs. Screening model was used in the study. “Attitudes of stress coping inventory” and “Optimism scale” were used as data collection means. The data were carried out in Istanbul Kadykoy region in 2016-2017. They were collected from 327 mothers and 126 fathers, i.e. 453 parents in total, whose children were studying at special education institutions those times. The data were analyzed on the basis of independent sample t test and single factor analysis of variance. According to the findings of the research no significant differences were found in stress coping attitudes of parents, while significant difference was observed in mothers’ average of optimism. It has been revealed that 20 % of optimism is determined through the sub-dimensions of stress coping scale (such as: active planning, looking for assistance, sheltering in religion, motional abstraction, biochemical abstraction and cognitive restructuring). It was determined that parents’ optimism levels had positive effects on their stress coping attitudes. Significant correlation was found between optimism level and coping with stress, namely active planning and looking for assistance levels. On the other hand, statistically no significant correlation was found between sheltering in religion, emotional-motional abstraction, biochemical abstraction and cognitive-acceptance restructuring. According to the findings of the research it can be concluded that providing psychological support for parents’ optimism tendencies can contribute their stress coping attitudes.Keywords
Mother, Father, Optimism, Special needs, Coping with stress.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri