Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Tasavvufu Nesneden Öğrenmek: Yunus Emre’nin Şiirlerinde Eşyalar
(Learning Sufism From the Objects: Things in Yunus Emre's Poems )

Yazar : İsmail Abalı    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : Yunus Emre Özel Sayısı
Sayfa : 26-33
DOI Number: :
Cite : İsmail Abalı , (2021). Tasavvufu Nesneden Öğrenmek: Yunus Emre’nin Şiirlerinde Eşyalar. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), Yunus Emre Özel Sayısı, p. 26-33. Doi: .
22    67


Özet

Edebî metinlerde okuyucuya verilen mesajın, hissettirilen duygunun ve vurgulan düşüncenin ifade edilmesinde bazı eşyaların kullanımı yaygındır. Somut nesneler ile soyut kavramların ilişkilendirilmesi esasına dayanan bu yöntemin yazınsal metinlerde, özellikle de şiir türünde uygulanabilmesi büyük bir edebî maharet gerektirmektedir. Şiirin biçimsel, anlamsal ve lirik bütünlüğü bozulmadan gerçekleştirilmesi gereken bu estetik işlem, aynı zamanda, şairin gücünü ve edebî üslubundaki becerisini gösteren belirleyici hususlardan biridir. Dinî-Tasavvufi Türk şiirinin en önemli şairlerinden biri olan, etkisini yüzyıllardır sürdüren ve dizeleri günümüzde adeta bir yaşam rehberi olarak kullanılan Yunus Emre’nin, şairliğine güç katan unsurlardan biri de tasavvuf düşüncesini birtakım nesneler üzerinden ifade etmesidir. Nitekim bu çalışmada, Yunus’un şiirlerinde mevcut olan ve tasavvufi düşünce çerçevesindeki temel hususları temsil eden eşyalar tespit edilmiş; bu fonksiyona sahip olan eşyaların yer aldığı dizeler metin şerhine tabi tutularak şairin kimi sembolik anlatımları tahlil edilmiştir. Mutasavvıfın tasavvufi-mistik bir kimlik kazandırdığı bu eşyalar, kullanıldığı ortama göre tasnif edilmiş ve böylece Yunus’un her varlıkta mevcut olan hakikati görebildiği düşüncesine destek oluşturulmuştur. Bu bağlamda Yunus’un gözünde eşyalar; Allah’ı idrak etmesi, yaratılışın ve var oluşun sırrını haiz olması, ilahi aşk yolculuğunda nefsi mağlup etmenin önemi ve içinde bulunduğu ilahi döngüyü kavraması noktasında insana rehberlik eden, yol gösteren öğretici varlıklar niteliğindedir.Anahtar Kelimeler
Tasavvuf şiiri, Yunus Emre, Nesneler, Eşyalar

Abstract

In literary texts, it is common to use some items in expressing the message given to the reader, the emotion felt and the thought emphasized. The application of this method, which is based on associating concrete objects with abstract concepts, in literary texts, especially in the genre of poetry, requires great literary skill. This aesthetic process, which should be performed without spoiling the formal, semantic and lyrical integrity of the poem, is also one of the determining factors that show the poet's power and skill in literary style. Yunus Emre, one of the most important poets of Religious-Sufistic Turkish poetry, whose influence has continued for centuries and whose lines are almost used as a life guide today, is one of the elements that strengthens his poetry is that he expresses his Sufi thought through some objects. As a matter of fact, in this study, the items present in Yunus's poems and representing the basic issues within the framework of mystical thought were identified; some symbolic expressions of the poet were analyzed by subjecting the verses in which the items with this function are included to the text commentary. These items, to which the sufi gave a mystical identity, were classified according to the environment in which they were used, thus supporting the idea that Yunus could see the truth that exists in every being. In this context, things in Yunus' idea are; they are instructive beings that guide and guide people in comprehending Allah, possessing the secret of creation and existence, the importance of defeating the nafs in the journey of divine love, and comprehending the divine cycle in which they are.Keywords
Sufi poetry, Yunus Emre, Objects, Things

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EYLÜL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eylül Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri