Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yunus Emre Divanında Ay ve Güneş
(Moon and Sun in the Divan of Yunus Emre )

Yazar : Yılmaz Kaval    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : Yunus Emre Özel Sayısı
Sayfa : 34-38
DOI Number: :
Cite : Yılmaz Kaval , (5). Yunus Emre Divanında Ay ve Güneş. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), Yunus Emre Özel Sayısı, p. 34-38. Doi: .
22    21


Özet

Yunus Emre, tekke tasavvuf edebiyatının en önemli temsilcileri arasında yer almaktadır. On üçüncü yüzyılın sonları ve on dördüncü yüzyılın başlarında yaşadığı kabul edilmektedir. Hayatı hakkında kesin bilgilere sahip olmadığımız Yunus Emre’nin doğum yeri de kesin olarak bilinmemektedir. Hacı Bektaş Veli’nin yönlendirmesi ile Taptuk Emre’nin yanına yerleşen Yunus Emre’nin Taptuk Emre dergahına kırk yıl boyunca odun taşıdığı rivayet edilmektedir. Yaşadığı çağ, Anadolu insanının Moğol istilalarından bunaldığı bir dönemdir. Zor durumda olan Anadolu insanına umut veren iyimser şiirler yazar. Sade bir Türkçe ile şiirler dile getiren Yunus Emre, bu sayede herkes tarafından benimsenmiştir. Yaratılan her şeyi yaratandan ötürü seven Yunus Emre’nin şiirlerinde Allah sevgisini yoğun bir şekilde görmekteyiz. Yunus Emre’nin tasavvuf ağırlıklı şiirlerinde kullandığı kavramlar arasında ay ve güneş önemli bir yer tutmaktadır. Ay ve güneşi sadece bir gök cismi olarak görmeyen Yunus Emre, ay ve güneşi bazen Tanrı’nın nuru olarak kabul ederken bazen de Hz. Muhammed ile ilişkilendirmektedir. Tanrı’nın güneş ve ay nurunu koşulsuz bir şekilde yeryüzüne evrenin gözbebeği olan insan için yağdırdığını ifade etmektedir. Tanrı ile olan ilişkisini de güneş ve bulut ile simgeleyen Yunus’a göre güneş, Tanrı’nın nuru olup her daim kalıcıdır buna karşın bulut ise geçici olup güneş karşısında yok olmaya mahkumdur. Sonsuz nurun kaynağının Tanrı olduğunu ifade eden Yunus Emre, geceyi aydınlatan ayın ışığının kaynağı olarak yine Tanrı olduğunu dile getirmektedir. Edebiyatta güzellik sembolü olarak dolunay çok sık kullanılır. Yunus Emre’de şiirlerinde ayın dolun halini Hz. Muhammed’in yüzüne, hilal halini ise kaşlarına benzetir. Bu çalışmada Yunus Emre’nin şiirlerinin yer aldığı divan adlı eserde güneş ve ay ile ilgili beyitler detaylı bir şekilde incelenip yorumlanacaktır.Anahtar Kelimeler
Yunus Emre, divan, ay, güneş, bulut, nur

Abstract

Yunus Emre is among the most important representatives of tekke Sufi literature. It is considered to have lived in the late thirteenth century and early fourteenth century. The birthplace of Yunus Emre, whose life we do not have certain information about, is also unknown. It is rumored that Yunus Emre, who settled next to Taptuk Emre with the guidance of Hacı Bektaş Veli, carried wood to Taptuk Emre dervish for forty years. The age he lived is a period when the Anatolian people were overwhelmed by the Mongol invasions. He writes optimistic poems that give hope to the Anatolian people in a difficult situation. Expressing poems in plain Turkish, Yunus Emre has been adopted by everyone in this way. We see the love of God intensely in the poems of Yunus Emre, who loves everything that is created because of the creator. Moon and sun have an important place among the concepts used by Yunus Emre in his poems based on Sufism. Yunus Emre, who does not see the moon and the sun as just a celestial body, sometimes accepts the moon and sun as the light of God and sometimes associates it with the Prophet Muhammad. It states that God unconditionally rains the sun and moon light on the earth for man, the pupil of the universeAccording to Yunus, who symbolizes his relationship with God with the sun and the cloud, the sun is the light of God and is always permanent, whereas the cloud is temporary and doomed to disappear in the face of the sun. Expressing that the source of eternal light is God, Yunus Emre states that he is the source of the light of the moon that illuminates the night. The full moon is often used as a symbol of beauty in literature. Yunus Emre, in his poems, the full moon of the moon Hz. He likens Muhammad's face and the crescent shape to his eyebrowsYunus Emre expresses the invisible based on two concepts that are visible, such as the moon and the sun. In this study, couplets related to the sun and the moon in the work called Divan, in which Yunus Emre's poems are included, will be analyzed and interpreted.Keywords
Yunus Emre, Divan, moon, sun, cloud,light

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EYLÜL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eylül Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri