Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Kültürel Aktarım Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri
(Yunus Emre and Poems in The Context of Cultural Transfer )

Yazar : Erhan Solmaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : Yunus Emre Özel Sayısı
Sayfa : 1-16
DOI Number: :
Cite : Erhan Solmaz , (2021). Kültürel Aktarım Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), Yunus Emre Özel Sayısı, p. 1-16. Doi: .
36    62


Özet

Bir toplumun tarihi süreç içerisinde maddi ve manevi anlamda üretip gelecek nesillere aktardığı değerler bütünü anlamına gelen kültür, aynı zamanda insanın etrafında şekillenen dünyayı anlamaya ve anlatmaya başladığı bir süreçtir. Bu aktarım sürecinin de en önemli aracı dildir. Dil marifetiyle insan, yarattığı kültürel unsurları belleğinde saklamış ve çeşitli araçlarla gelecek nesillere taşıma gayreti içerisinde olmuştur. Şiir de dilin inşa ettiği üst bir ifade şeklidir. Şairler bu üst dille çoğu zaman içinde yaşadıkları toplumun ilgi ve ihtiyaçlarını aktarmışlar böylece kültürel belleğin taşıyıcısı olmuşlardır. Bu bağlamda Yunus Emre, Anadolu insanın kültürel belleğini yaşatan ve yansıtan en güçlü örneklerden birisidir. Türkçeyi XIII. yüzyılda şiir dili hâline getiren, savunduğu ve aktardığı değerlerle bir Türk felsefesinin ortaya koyan Yunus, pek çok açıdan ilk örnek kabul edilebilecek bir düşünürdür. Bu düşünürün şiirlerinde Anadolu insanının erdemi, toplumsal düzen ile ilgili görüşleri, dünya görüşü, din ve ahlak anlayışı gibi değerlerle ilgili örnekler sunduğu görülmektedir. Biz de bu çalışmanın sınırları içerisinde kültürel aktarımın Yunus Emre şiirleri vasıtasıyla nasıl yapıldığı hakkında değerlendirmede bulunacağız. Bu çalışmada, XIII. yüzyılda Anadolu sahasında yaşamış olan Yunus Emre’nin ve şiirlerinin Türk sözlü kültürünü hangi yollarla gelecek kuşaklara taşıdığı üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda öncelikle “kültür”, “kültürel bellek” ve “kültür aktarımı” kavramları izah edilecek; ardından da Türk şiir geleneğinin en tanınmış şair ve mutasavvıflarından olan Yunus Emre’nin, kültürel bellekte ne şekilde yer aldığı ve kültürel aktarımı hangi bağlamda sunduğu hakkında bilgi verilecektir.Anahtar Kelimeler
kültür, kültürel bellek, aktarım, Yunus, şiir,

Abstract

Culture, which means the set of values that a society has produced in a material and spiritual sense and transferred to future generations in the historical process, is also a process in which people begin to understand and explain the world shaped around them. The most important tool of this transfer process is language. With the help of language, man has kept the cultural elements he created in his memory and made an effort to carry them to future generations with various tools. Poetry is also a form of expression constructed by language. Poets often conveyed the interests and needs of the society they live in, thus becoming the bearers of cultural memory with this upper language. In this context, Yunus Emre is one of the most powerful examples that keeps alive and reflects the cultural memory of Anatolian people. Turkish XIII. Yunus, who made it the language of poetry in the century, put forward a Turkish philosophy with the values he defended and conveyed, is a thinker that can be regarded as the first example in many ways. In his poems, it is seen that he offers examples of values such as the virtue of the Anatolian people, his views on social order, worldview, and understanding of religion and morality. Within the boundaries of this study, we will evaluate how cultural transmission is made through Yunus Emre's poems. In this study, the ways in which Yunus Emre, who lived in Anatolia in the 13th century, and his poems carried Turkish oral culture to future generations will be discussed. In this context, firstly, the concepts of "culture", "cultural memory" and "culture transfer" will be explained; Then, information will be given about how Yunus Emre, one of the most well-known poet and sufis of the Turkish poetry tradition, takes place in the cultural memory and in what context he presents cultural transfer.Keywords
culture, cultural memory, transference, Yunus, poets.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EYLÜL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eylül Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri