Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Sorumluluk Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
(Responsibility Scale: Validity And Reliability Study )

Yazar : Ali Gökalp    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 31-38
DOI Number: :
Cite : Ali Gökalp , (2021). Sorumluluk Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 15, p. 31-38. Doi: .
24    58


Özet

Kesitsel tarama yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, ortaokul kademesine dönük geçerli, güvenilir ve kullanışlı bir sorumluluk ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Uşak ilinde öğrenimlerine devam eden, seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiş gönüllü 728 ortaokul 8.sınf öğrencisi oluşturmuştur. Ölçekteki maddeler “Bana hiç uygun değil=1, Bana biraz uygun=2, Bana oldukça uygun=3, Bana tamamen uygun=4” olacak şekilde puanlanmıştır. Ölçekte herhangi bir ters madde yoktur. Ayrıca ölçekteki herhangi bir sorudan 1 puan alan öğrencinin sorumluluk değeri düşük, 4 puan alanın ise yüksek anlamı taşımaktadır. Verilerin analizinde SPSS v.22 ve AMOS v.24 paket programları kullanılmıştır. Analizler sonucunda, Cronbach's alpha değeri .82; AVE .040 ve CR değeri ise 0,628 olarak hesaplanmıştır. Model uyum değerleri ise mükemmel ölçütler arasında olan 7 maddelik tek faktörlü yapıya sahip geçerli ve güvenilir ortaokul kademesine dönük bir sorumluluk ölçeği elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Sorumluluk, Ölçek Geliştirme, Ortaokul Düzeyi

Abstract

In this study, in which cross-sectional scanning method was used, it was aimed to develop a valid, reliable and useful responsibility scale for the secondary school level. The study group of the study consisted of 728 volunteer 8th grade students who were selected through random sampling, who continue their education in Uşak for the 2020-2021 academic year. The items in the scale were scored as "Does not suit me at all = 1, Somewhat suitable for me = 2, Very suitable for me = 3, Fully suitable for me = 4" There is no reverse item in the scale. In addition, a student who gets 1 point from any question in the scale has a low responsibility value, while a student who scores 4 points has a high meaning. SPSS v.22 and AMOS v.24 package programs were used in the analysis of the data. As a result of the analysis, Cronbach's alpha value is .82; The AVE value was calculated as .040 and the CR value as 0.628. On the other hand, a valid and reliable secondary school level responsibility scale with a single factor structure consisting of 7 items, which is among the perfect criteria, was obtained.Keywords
Responsibility, Scale Development, Secondary School Level

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:5 SAYI:1 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:5 Sayı:1) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Martsayısı (Cilt:5, Sayı:1) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Haziran sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri