Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KOAH Hastalarında Uyku Kalitesinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
(Determination of Sleep Quality and Affecting Factors in COPD Patients )

Yazar : Burcu Çuvalcı  Sevilay Hintistan  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 39-45
DOI Number: :
Cite : Burcu Çuvalcı Sevilay Hintistan, (2021). KOAH Hastalarında Uyku Kalitesinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 15, p. 39-45. Doi: .
17    26


Özet

KOAH hastaları, hava yollarının tıkanması nedeniyle genellikle uykuya girme ve sürdürme konusunda zorluk yaşarlar. Bu hastalarda uyku kalitesini etkileyen faktörler belirlenerek ve düzenlenerek uyku kalitesi iyileştirilebilir. Bu çalışma, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastaların uyku kalitesini ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışma, Göğüs Hastalıkları Kliniğinde yatan 80 KOAH hastası ile Ocak 2014 ile Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Veriler, Hasta Bilgi Formu ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis Varyans Analizi testleri kullanılmıştır. Hastaların genel PUKİ skoru 9.38 ± 3.17 idi ve hastaların % 97.5'inin uyku kalitesi kötüydü. KOAH hastalarının "uyku kalitesi" ile "cinsiyet, komorbid kronik hastalık, ilaçla ilişkili yan etki yaşama, semptomlarını hafifletmek için egzersiz yapma, nefes darlığı, uyku yeri, yatak tipi, yatmadan önce sekresyonlarını temizleme, uyku bölünmesi, uyurken KOAH’a yardımcı cihaz kullanma ve uyku problemleri nedeniyle günlük aktivitelerinde güçlük yaşama" arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p = 0.000). Bu çalışma, KOAH hastalarının uyku kalitesinin çok kötü olduğunu göstermiştir. KOAH hastalarında uyku kalitesini olumsuz etkileyen faktörleri iyileştirmek için müdahaleler planlanmalı ve uygulanmalıdır.Anahtar Kelimeler
KOAH, hemşirelik, kronik hastalık, uyku kalitesi

Abstract

Patients with COPD often have difficulties in falling and remaining a sleep due to obstruction of their air passages. In these patients, the sleep quality can be improved by determining and regulating the factors affecting sleep quality. This study was carried out to determine the sleep quality and related factors of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This descriptive and cross-sectional study was conducted between January 2014 and January 2015 with 80 COPD inpatients in the Chest Disease Clinic. Data were collected using face to face interview technique with Patient Information Form and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Number, percentage, mean, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis Analysis of Variance tests were used to evaluate the data. The global PSQI score of patients was 9.38±3.17 and sleep quality of 97.5% of patients was poor. There was a statistically significant difference between “the sleep quality” with “gender, comorbid chronic diseases, experiencing drug-related side effects, exercising to alleviate COPD symptoms, shortness of breath, sleep location, type of bed, cleaning secretions before sleeping, interrupted sleep, using COPD aids while sleeping and difficulties in daily activities due to sleep problems” of COPD patients. (p=0.000). This study showed that the sleep quality of COPD patients was very poor. Interventions should be planned and implemented to improve the factors that negatively affect sleep quality in COPD patients.Keywords
COPD, nursing, chronic disease, sleep, sleep quality

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:5 SAYI:1 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:5 Sayı:1) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Martsayısı (Cilt:5, Sayı:1) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Haziran sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri