Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Evlenme Süreci Bağlamında Ortaçağ Türk Töresi ve İslam Aile Hukuku Karşılaştırması
(The Comparison of The Medieval Turkish Ceremony And Islamic Family Law In The Context of The Marriage Process )

Yazar : Musab Murşid Özen  Nihat Tosun  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 46-53
DOI Number: :
Cite : Musab Murşid Özen Nihat Tosun, (2021). Evlenme Süreci Bağlamında Ortaçağ Türk Töresi ve İslam Aile Hukuku Karşılaştırması. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 15, p. 46-53. Doi: .
59    40


Özet

Töre (örf ve adet); yazılı hukuk kurallarının olmadığı dönem ve toplumlarda toplumsal hayatı düzenleyen, toplum tarafından benimsenmiş ve davranış şekline dönüşmüş kurallardır. Bir toplumu incelemek, tanımak ve analiz etmek için o toplumun örf ve adetlerini, kültürünü incelemek gerekir. Toplumların hayata bakış açılarını, düşünce dünyalarını ve yaşam şartlarını yansıtan örf ve adetler bir bakıma toplumların yansımasıdır. Toplumun en küçük sosyal birimi olan ailenin kurulması, çok eski zamanlardan bu yana birçok gelenek ve göreneğin gözlemlendiği tören ve merasimler olarak ön plana çıkmıştır. Modernleşen dünya ile birlikte birçok örf ve adet unutulmaya başlamışken evlilik sürecindeki örf ve adetler halen yaşatılmaktadır. Türkler Orta Asya’da yaşamış ve tarihsel süreç içinde Anadolu Bölgesi’ne göç etmiş bir halk topluluğudur. Göçebe bir yaşam kültürüne sahip olan Türklerle ilgili kaynak sayısı çok azdır. Bunun nedeni o dönemde sözlü anlatıma değer verilmesi ve devamlı hareket halinde olan bir yaşam tarzıdır. Ayrıca yazı için gerekli araç ve gereçlerin temininin güçlüğü, insanların gündelik hayatlarını kolaylaştıran araç ve gereçlere önem vermesi de en önemli nedenlerdendir. Ancak o dönemden günümüze gelen eserler az da olsa Türk töresi ve o dönem hakkında fikir edinmemizi sağlayacak ve günümüze ışık tutacak niteliktedir. İslamiyet, M.S 6.yüzyılda Arabistan yarımadasında ortaya çıkmış, söylemi tüm dünyayı kapsayan bünyesinde itikadi, ameli ve ahlaki hükümler bulunduran semavi bir dindir. Allah’ın gönderdiği rehber kitap ve o kitabı insanlara öğreten peygamberin davranışlarıyla şekillenmiştir. Allah(c.c)’ın ifadesiyle ‘‘en güzel örnek’’ olarak yaşayan peygamber; hükümleri insanlara anlatmış, uygulamış ve anlaşılamayan kısımları netleştirmiştir. İslam dini, muhatabının hem bu dünyadaki yaşamını hem de bu dünyadan sonraki yaşamını düzenlemek amacındadır. Bu bağlamda kuralları ve hükümleri oluşmuş, her dönem güncel meseleler üzerinden yenilenerek günümüze kadar gelmiştir. Bu çalışmada, iki kültürün toplumun temeli sayılan aile kurumuna bakış açıları incelenmiş, Türk töresi ve İslam hukukunun hem törensel anlamda hem hukuksal anlamda aile kurma ve evlilik hususundaki hüküm ve kuralları araştırılmış ve iki hukuk sisteminin benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırılmıştır.Anahtar Kelimeler
İslam Hukuku, Türk Töresi, Aile Hukuku, Aile, Evlilik

Abstract

Ethic (consuetudes and traditions); They are the rules that regulate social life, adopted by the society and turned into a way of behavior in periods and societies where there were no written legal rules. In order to examine, recognize and analyze a society, it is necessary to examine the customs, traditions and cultures of that society. The ethics and traditions that reflect the societies' perspective on life, their world of thought and living conditions are in a way the reflection of the societies. The establishment of the family, which is the smallest social unit of the society, has come to the fore as ceremonies and ceremonies where many traditions and customs have been observed since ancient times. While many ethics and traditions have begun to be forgotten with the modernizing world, the ethics and traditions in the marriage process are still alive. Turks are a group of people who lived in Central Asia and migrated to the Anatolian region in the historical process. There are very few sources about Turks who have a nomadic lifestyle. The reason for this is that at that time, verbal expression was valued and a lifestyle that was constantly in motion. In addition, the difficulty of obtaining the necessary tools and materials for writing and the importance of tools and materials that make people's daily lives easier is one of the most important reasons. However, the works that have survived from that period to the present day are of a nature that will provide us with an idea about the Turkish tradition and that period and shed light on today. Islam; It is a heavenly religion that emerged in the Arabian peninsula in the 6th century AD, and its discourse covers the whole world and contains belief, pray and moral provisions. It was shaped by the guide book sent by Allah and the behavior of the prophet who taught that book to people. Prophet who lives as "the best example" in the words of Allah; He explained the provisions to people, applied them and clarified the parts that could not be understood. Islamic aims to organize the life of its addressee both in this world and the life after this world. In this context, its rules and provisions have been formed, and it has come to the present day by being renewed every period on current issues. In this study; The perspectives of the two cultures on the family institution, which is regarded as the foundation of the society, were examined, the provisions and rules of Turkish tradition and Islamic law on family establishment and marriage were investigated, and the similarities and differences of the two legal systems were compared.Keywords
Islamic Law, Turkish Ethics, Family Law, Family, Marriage

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:5 SAYI:1 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:5 Sayı:1) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Martsayısı (Cilt:5, Sayı:1) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Haziran sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri