Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Fabllar ve Değer Eğitimindeki Önemi
(The Fables and Importance of Its in Value Education )

Yazar : Erol Duran  Ertuğrul Ercan  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 2
Sayfa : 31-43
DOI Number: :
Cite : Erol Duran Ertuğrul Ercan, (2018). Fabllar ve Değer Eğitimindeki Önemi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 2, p. 31-43. Doi: 10.29345/futvis.15.
957    3770


Özet

Çocuklar için hazırlanmış edebi ürünler dilin öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda çok önemlidir. Hem Batı edebiyatında hem de Doğu edebiyatında geçmişi köklü olan fabllar, günümüzde çocukların ilgisini çekebilecek masalımsı eserler içerisindedir. Fablların ders verme amacının olması, eğitsel olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı fablların eğitimsel işlevini ve değerler eğitimindeki yerini ortaya koymaktır. Araştırmada, “Ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin en fazla hatırladığı fabllar hangileridir?”, “Fabllarda örtülü veya doğrudan hangi değerlere yer verilmektedir?”, “Ortaokul 5. Sınıf öğrencileri fabllarda hangi değerlerine ulaşmışlardır?” sorularına cevap aranmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 102 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada betimsel nitelikli nitel model kullanılmıştır. Araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Veriler betimsel analiz ve içerik analizi tekniğiyle değerlendirilmiştir. Fabllar, UNESCO değerler listesine göre incelenmiştir. Daha sonra araştırmacı, bu fabllar ile ilgili 5. sınıf öğrencilerinin düşüncelerini almıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin hatırladığı dokuz fablın, genellikle ders kitaplarında ya da okuma kitaplarında en çok erişebilen fabllar olduğu görülmüştür. Bu dokuz fablın sekizi La Fontaine, birisi ise Aisopos’a aittir.Anahtar Kelimeler
Fabl, değerler, değerler eğitimi

Abstract

It is very important for children to learn and teach the language prepared literary products. The fables, which are rooted in both Western and Eastern literature, contain fairytale works that can attract children today. The fact that the fables are intended to teach is also an educational use. In this study, the purpose of teaching fables is to provide instructional use. "What kind of fables are most remembered by the 5th grade students?", "What values are covered or hidden in the fables?", "What values did the 5th grade students have attained in the fables?" Were searched. The study group of the study is composed of 102 students. In this study, descriptive qualitative model was used. The data of the study were collected through a document review. Data were evaluated using descriptive and content analysis techniques. Fables were examined according to the UNESCO values list. Later, the researcher took the thoughts of 5th grade students about these fables. As a result of the research, it is seen that the nine fables remembered by the students are the fences that are most accessible to the textbooks or reading books. Eight of these nine fables belong to La Fontaine and one belongs to Aisopos.Keywords
Fables, values, values education

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri