Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Pandemi Sürecinde Google Classroom Uzaktan Eğitim Sisteminin Entegrasyonu ve Öğrenci Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi
(Integration of Google Classroom Distance Education System and Investigation of Student Satisfaction Levels in Pandemic Process )

Yazar : Erdi Okan Yılmaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 12
Sayfa : 42-55
DOI Number: :
Cite : Erdi Okan Yılmaz , (2020). Pandemi Sürecinde Google Classroom Uzaktan Eğitim Sisteminin Entegrasyonu ve Öğrenci Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 12, p. 42-55. Doi: 10.29345/futvis.143.
445    452


Özet

Bu araştırma, pandemi sürecinde bazı yükseköğretim kurumları tarafından uzaktan eğitim faaliyetlerinde kullanılan alternatif bulut tabanlı öğrenme yönetim sistemlerinden biri olan Google Classroom'un (GC) verimliliğinin araştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda; GC’un yükseköğretim kurumuna entegrasyonu ele alınmış ve eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi aşamalarında öğrencilerin kullanım deneyimleri gözlemlenerek memnuniyet düzeyleri incelenmiştir. Tarama modelindeki bu araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 Bahar Yarıyılında Uşak Üniversitesinde yükseköğrenimlerini gerçekleştirmekte olan karma 862 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilere, uzaktan eğitim sürecindeki memnuniyet düzeylerini ölçmek amacıyla memnuniyet anketi hazırlanmış ve ayrıca pandemi sürecindeki GC ortamından ilettikleri mesajlar analiz edilmiştir. Öğrencilerden elde edilen nicel ve nitel verilerle yapılan analizler doğrultusunda öğrencilerin uzaktan eğitim sistemi olarak GC web tabanı öğrenme yönetim sisteminden genel itibariyle kısmen memnun oldukları; cihaz, internet erişimi ve internet paketi konusunda sıkıntılar yaşadıkları ve bu durumların memnuniyetlerini olumsuz yönde etkilediği bulgularına ulaşılmıştır. Bunlarla birlikte GC’da çevrimiçi sınav konusunda sistemsel sınırlıkları olduğu bu durumun da öğrencilerin memnuniyetlerini olumsuz yönde etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçiş yapılarak öğretimin bu şekilde gerçekleştirilmesinden öğrencilerin kısmen memnun oldukları ayrıca bu öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla derslerine giren öğretim elemanlarının yetkinliklerinden memnun oldukları, bundan sonra da sınavlarının çevrimiçi yapılmaya devam edilmesini istedikleri ve bundan sonraki süreçlerde uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda ise kısmen istekli oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Uzaktan eğitim, Google Classroom, öğrenme yönetim sistemi, pandemi süreci, memnuniyet

Abstract

This research was carried out to investigate the efficiency of Google Classroom (GC), one of the alternative cloud-based learning management systems used in distance education activities by some higher education institutions during the pandemic process. In this context; Integration of Google Classroom into higher education institution has been handled and the levels of satisfaction have been examined by observing the usage experiences of the students in the stages of realization of education and training activities. The study group of this research in the survey model consisted of 862 mixed students who have completed their higher education at Uşak University in the 2019-2020 Spring Semester. A satisfaction survey was prepared to measure the satisfaction levels of students in the distance education process, and the messages they conveyed from the GC environment in the pandemic process were analysed. According to the quantitative and qualitative data obtained from the students, it was determined that 91.4% of the students participating in the study had never received any distance education and had no experience in this regard. While 84.8% of students have devices that can access the system, 15.2% are students who do not have access devices and can access the system by borrowing the device from their acquaintances. When the satisfaction of students without devices is examined, it is concluded that their satisfaction is significantly low. While 87.7% of the students had fixed or mobile internet access, 12.3% had no internet access. Although 6GB additional internet package was given to all higher education students in the pandemic process, 50.2% of the students stated that they had an internet package quota problem. The satisfaction of students with Internet package quota problem is significantly lower than GC. It was observed that students were partially satisfied (X): 3.29) that the teaching was carried out in this way by transitioning to distance education during the pandemic process. In addition, these students were satisfied with the proficiency of the instructors who entered their classes through distance education (X¯: 3.54), and they wanted to continue their exams online (X¯: 3.27) and they were partially eager to continue distance education in the future (X¯: 3.01) can be expressed. In light of the qualitative data obtained from the students' messages, it has been found that the online exam section of the GC system should be reconsidered by Google developers. 7.44% of the students had problems with access to the examination system. Especially the rules and policies regarding GC exam access permits must be reviewed.Keywords
Distance learning, Google Classroom, learning management system, pandemic process, satisfaction

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri