Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türkiye’nin Demografik Dönüşüm Sürecinde Nüfus Politikalarının Rolü
(The Role of Population Policies in the Process of Turkey’s Demographic Transition )

Yazar : İbrahim Gökburun    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13 Coğrafya Özel Sayısı
Sayfa : 1-15
DOI Number: :
Cite : İbrahim Gökburun , (2020). Türkiye’nin Demografik Dönüşüm Sürecinde Nüfus Politikalarının Rolü. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 13 Coğrafya Özel Sayısı, p. 1-15. Doi: 10.29345/futvis.141.
462    1072


Özet

Sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak geçen yüzyıl boyunca dünya nüfusunda büyük bir demografik dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönüşümün nasıl gerçekleştiğini anlama ve demografik rejimlerin çeşitliliğini açıklama çabası; Demografik Dönüşüm Kuramı’nı ortaya çıkarmıştır. Bu kurama göre bütün toplumlar, doğurganlık ve ölümlülük hızlarının yüksek olduğu bir aşamadan; her ikisinin de düşük olduğu aşamaya geçiş yaşayacaktır. Belli aşamalar şeklinde gerçekleşen demografik döngüde asıl belirleyici unsur ülkelerin gelişmişlik düzeyidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin demografik dönüşüm sürecinde, nüfus politikalarının rolünü sorgulamak ve nüfus politikalarıyla Türkiye’nin demografik dönüşüm sürecine müdahale edilip edilmediğini saptamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi modeli kullanılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile Türkiye’de nüfus politikalarını şekillendiren yasal düzenlemeler araştırmanın temel veri kaynakları arasında yer almaktadır. 1920-2020 döneminde Türkiye’nin demografik dönüşüm süreci; kaba doğum hızı, kaba ölüm hızı, toplam doğurganlık hızı, nüfus artış hızı, bebek ölüm hızı, yaş dağılımı, ortanca yaş, ortalama yaşam süresi gibi demografik ölçütler esas alınarak değerlendirilmiştir. Türkiye’de uygulanan nüfus politikaları ise üç aşamada ele alınmıştır. İlk olarak pronatalist nüfus politikalarının uygulandığı 1920-1963 dönemi. İkinci aşamada, antinatalist nüfus politikalarının uygulandığı 1964-2013 dönemi. Üçüncü aşamada ise 2014 yılı itibariyle yeniden uygulamaya konulan pronatalist nüfus politikaları irdelenmiştir. Demografik veriler Türkiye’nin Demografik Dönüşümün üçüncü aşamasında olduğunu gösteriyor. Yüksek doğurganlık ve ölümlülük hızlarına sahip genç nüfuslu bir ülke olan Türkiye; doğurganlık ve ölümlülük hızının düşük olduğu, nüfusu giderek yaşlanan bir ülkeye dönüştüğü görülmektedir. Bu nedenle Türkiye’de pronatalist nüfus politikalarını uygulamaları kararlı ve istikrarlı bir şekilde devam etmelidir.Anahtar Kelimeler
Nüfus, Demografik Dönüşüm, Nüfus Politikası, Türkiye

Abstract

In parallel with socio-economic developments, the world population has experienced a major demographic transition over the past century. The efforts to understand how this transition took place and attempts to explain the diversity of demographic regimes brought out the Demographic Transition Theory. According to this theory, all societies move from a stage where fertility and mortality rates are high to a stage where both are low. In the demographic cycle, which takes place in certain stages, the main determining factor is the level of development of the countries. The purpose of this study is to question the role of population policies and determine whether there has been interference with the demographic transition process of Turkey’s population policy. Document review model, one of the qualitative research methods, was used in the study. Turkish Statistical Institute’s (TSI) regulations that shape the population policy in Turkey constitute the main data source of the study. Demographic transition process of Turkey during 1920-2020 was evaluated based on the demographic criteria such as crude birth rate, crude death rate, total fertility rate, population growth rate, infant mortality rate, age distribution, median age, and average life expectancy. The population policies implemented in Turkey were covered in three stages. Firstly, pronatalist population policies implemented during the 1920-1963 and then antinatalist population policies during 1964-2013 were covered. Lastly, pronatalist population policies, which had been put into practice since 2014, were elaborated. It is observed that Turkey having a young population with its high fertility and mortality is gradually turning into an aging country with low fertility and mortality rate. Therefore, the implementation of Turkey’s pronatalist population policy should be sustained in a stable and consistent mannerKeywords
Population, Demographic Transition, Population Policies, Turkey.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri