Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Cornell Tekniğinin Metin Özetlemeye Etkisi
(The Effect of Cornell Technique on Text Summarizing )

Yazar : Halit Karatay  Seda Kaya, Gökçen Tekin  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 12
Sayfa : 13-22
DOI Number: :
Cite : Halit Karatay Seda Kaya, Gökçen Tekin, (2020). Cornell Tekniğinin Metin Özetlemeye Etkisi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 12, p. 13-22. Doi: 10.29345/futvis.139.
126    123


Özet

Öğrencilerin karmaşık ve uzun metinlerle baş etme becerilerini geliştirmek için okullarda onlara kavrama, çözümleme, seçme ve özetleme gibi stratejilerin kullanımı öğretilir. Metin özetleme tekniklerini kullanmayı öğrenen öğrenciler hem metinlerdeki önemli bilgileri seçme becerisi kazanır hem de okul dersleri ile ilgili sınavlara çalışırken çok zorlanmaz ve bundan dolayı da akademik başarı sağlar. Bu çalışmada, Cornell not alma tekniğinin öğretmen adaylarının metin özetleme becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırma eylem araştırmasına göre desenlenmiştir. Yazma eğitimi derslerinde özetleme tekniğinin öğretimi için geleneksel özetleme etkinlikleri yerine haftada 1 ders saatinde, 1 metin; 6 hafta boyunca toplam altı metin Cornell not alma tekniği kullanılarak özetlenmiştir. Özetleme etkinliklerine 3. sınıfta okuyan 69 Türkçe öğretmeni adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının metin özetleme becerilerindeki gelişimi değerlendirmek için birinci ve altıncı haftalarda yaptıkları özetler karşılaştırılmış; iki alan uzmanı “Özet Metinleri Değerlendirme Ölçeği”nden yararlanarak bunları puanlamıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının uygulama çalışmaları hakkındaki görüşleri de alınmıştır. Elde edilen veriler, Cornell not alma tekniğinin öğretmen adaylarının metin özetleme becerilerini anlamlı düzeyde geliştirdiğini göstermektedir. Ayrıca öğretmen adayları, not alma ve metin özetleme öğretiminde Cornell tekniğini; diğer öğrendikleri özetleme tekniklerine göre daha etkili bulduklarını bildirmişlerdir. Cornell tekniğinin metni kavrama ve çözümleme, etkili ve kolay özetleme, verimli ders çalışma için daha eğlenceli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, özetlemenin çok zaman aldığını, Cornell not alma tekniği kâğıdına bağlı olarak yapılmasının onları kısıtladığını ve her metin türü için bu tekniğin kullanılamayacağını belirtmişlerdir.Anahtar Kelimeler
özetleme, not alma, Cornell tekniği, Türkçe öğretmeni adayları, yazma eğitimi.

Abstract

Students are taught how to use strategies such as comprehension, analysis, selection and summarization to improve their ability to cope with complex and long texts in the schools. Students who learn to use text summarization techniques, both gain the ability to select important information in the texts and do not have a hard time studying exams related to school lessons and thus it may provide academic success. In this study, the effect of Cornell note taking technique on prospective Turkish teachers’ text summarizing skills was investigated. The research was designed according to action research. For the teaching of the summarization technique in writing education lessons, instead of the traditional summarizing activities, 1 text per week during a lesson; a total of six texts for 6 weeks were summarized using Cornell note-taking technique. 69 volunteer 3rd grade prospective Turkish teachers participated to the study conducted in the class. In order to evaluate the development of prospective teachers' text summarization skills, the summaries they made in the first and sixth weeks were compared, and the two experts scored them using the “Summary Texts Evaluation Scale”. In addition, prospective Turkish teachers' opinions about the implementations were taken. The data obtained shows that Cornell note taking technique significantly improves prospective teachers' text summarizing skills. In addition, they will use the Cornell technique in taking notes and summarizing text; reported that they found it more effective than other summarization techniques they have learned. Prospective teachers reported that Cornell technique is more fun for comprehending and analyzing the text, effective and easy to use summarization, effective and efficient for study; they also reported that summarization took a lot of time, depending on a Cornell note taking form restricted them and for according to them this technique could not be used for every text types.Keywords
summarization, note taking, Cornell technique, prospective Turkish teachers, writing education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:4 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:4) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Aralık sayısı (Cilt:4, Sayı:4) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Mart sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri