Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Aile Danışmanlığına Yaşantısal/İnsancıl Terapiden Genel Bir Bakış Açısı
(An Overview of Family Counseling from Experiential / Humanist Therapy )

Yazar : Fatmanur Çimen  Selahattin Avşaroğlu  
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı : 11
Sayfa : 1-7
DOI Number: :
Cite : Fatmanur Çimen Selahattin Avşaroğlu, (). Aile Danışmanlığına Yaşantısal/İnsancıl Terapiden Genel Bir Bakış Açısı. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 11, p. 1-7. Doi: .
286    251


Özet

Bu çalışmada amaç, yaşantısal/insancıl aile danışma kuramının teorik temelini, terapötik sürecini, işlevselliğini ortaya koyarak danışmadaki etkililiğini, güçlü/zayıf yönlerini belirlemek ve sonuca ulaşabilmektir. Bu doğrultuda alanyazın taranmış, doküman analizi yapılmış ve ulaşılabilen kaynaklar ışığında açıklanmaya çalışılmıştır. Satir ve Whitaker’in öncülüğünü yaptığı yaşantısal aile tarapisi, kuramın temellini hümanist, varoluşçu kuramlardan alan aile danışmanlığı yaklaşımıdır. Hümanist yaklaşım; insanları biricik görmekte ve merkeze insanın değerli olduğunu koymaktadır. Bu durum psikoterapi sürecine de yansımaktadır. Yaşantısal/insancıl aile terapisinde danışmanlar, aile üyelerinin duygu, düşünce, hislerini ortaya çıkartarak aile üyelerinin daha otantik olmasını, öz-farkındalıklarını geliştirmesini ve kendilerini gerçekleştirme potansiyellerinin artmasını hedefler. Günümüz dünyasında hala etkililiği koruyan hümanist kuramlar yaşantısal aile danışmasının da güncel ve çağdaş insanın ihtiyaçlarına cevap vermesi nedeniyle diğer aile kuramları arasındaki yerinin etkili ve işlevsel olduğunu göstermektedir. Ulaşılan kaynaklar ışığında elde edilen bilgilere göre aile danışmanlığında oldukça faydalı olduğu görülen bu kuramın, aile danışmanları tarafından terapotik süreçte kullanmaları ve süreci, öz-kültür ve öz-anlayış kavramlarını dikkate alarak ilerletmeleri önerilmektedir. Böylelikle hem kuramsal hem de kültürel açıdan danışanı anlama ve yardım etme sürecinde katkılar sağlayacağı söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Hümanism, Varoluş, Aile terapisi, Yaşantısal aile terapisi

Abstract

The aim of this study is to determine the theoretical basis, therapeutic process and the functionality of the experiential/humanitarian family counseling theory, and to determine its effectiveness, strengths/weaknesses in counseling and to reach the result. Accordingly, the literature has been scanned, document analysis has been made and it has been tried to be explained in the light of available resources. Experiential family therapy, pioneered by Satir and Whitaker, is a family counseling approach that takes the basis of the theory from humanist, existentialist theories. Humanist approach; it sees people as unique and puts people at the center of their worth. This situation is also reflected in the psychotherapy process. Experiential / humanistic family therapy counselors aim to increase the potential of family members to be more authentic, to develop their self-awareness and to realize themselves by revealing the feelings, thoughts and feelings of family members. Humanistic theories, which still maintain their effectiveness in today's world, show that the place among the other family theories is effective and functional as the vital family counseling also responds to the needs of actual and contemporary people. According to the information obtained in the light of the sources, it is suggested that this theory, which is seen to be very useful in family counseling, should be used by the family counselors in the therapeutic process and they proceed by considering the concepts of self-culture and self-understanding. Thus, both theoretically and culturally, it can be said that it will contribute to the process of understanding and helping the client.Keywords
Humanism, Existence, Family Therapy, Existential Family Therapy

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:4 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:4) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Aralık sayısı (Cilt:4, Sayı:4) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Mart sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri