Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(Validity and Reliability Study of Early Childhood Interpersonal Relationship Problem-Solving Skills Measure )

Yazar : Tuğba Şeker  Enes Furkan Çelebi  
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı : 11
Sayfa : 32-38
DOI Number: :
Cite : Tuğba Şeker Enes Furkan Çelebi, (). Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 11, p. 32-38. Doi: .
151    138


Özet

Bu çalışmanın amacı Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Çalışmada rastgele örneklem yöntemi kullanılmış olup, araştırmanın çalışma grubunu Van-Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bağımsız anaokulları, ilkokul bünyesindeki anasınıfları ve 1. sınıfa devam eden 60-90 ay yaş aralığındaki çocukları oluşturmaktadır. Ölçek, Holliman (2010) tarafından geliştirilmiş olup, çocukların kişiler arası problem çözme becerilerini belirlemeye yönelik bir ölçme aracıdır ve ebeveynler tarafından doldurulmaktadır. Çevirisi yapılan ölçek 300 ebeveyne uygulanmış olup, elde edilen veriler üzerinde açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda çıkarım değerleri 0.50’nin altında olan ve birden çok faktörün altında yer alan toplam 9 madde ölçekten çıkarılmıştır. Açıklanan toplam varyans %61,40’tır. Cronbach Alpha değerleri incelendiğinde sadece faktör 5’in 0.345 olarak çok düşük çıkmıştır. Ölçek toplamı için Cronbach Alpha değeri ise 0,686 olarak çıkmıştır ve bu da ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğunun göstergesidir. Yapılan bu çalışmayla literatüre kazandırılan Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
erken çocukluk, kişiler arası ilişki, problem çözme becerileri

Abstract

The aim of this study is to prove the validity and reliability of The Scale for Interpersonal Problem-Solving Ability in Early Childhood by adapting it to Turkey conditions. In the study, private kindergartens in Erciş Provincial Directorate of Nation Education, state kindergartens and also 1st grade students (60-90 months) are observed. ‘Random Sample Method’ is used for this study. The scale developed by Holliman (2010) is a way of determining children’s Interpersonal Problem-Solving Abilities and the forms were completed by their parents. The translated scale was tested on 300 parents. Then ‘Exploratory Factor Analysis’ was applied on the results. At the end of ‘Exploratory Factor Analysis’ in total 9 test substances that were under 0,50 and under under most of the test substance values were excluded from the scale. Total variance is 61,40%. According to Cronbach’s Alpha Values, only 5th Factor (0,345) is quite low. According to Cronbach’s Alpha, Total Test Value is 0,686 and this is a proof that scale is reliable enough. It can be said that Early Childhood Interpersonal Relationship Problem-Solving Skills Measure is reliable and valid.Keywords
early childhood, interpersonal relationships, problem-solving skills

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:2 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:2) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Haziran sayısı (Cilt:4, Sayı:2) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri