Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Ortaokul Düzeyi Öğrencilerinin Kelime Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma
(Knowledge and Opinions of University Students About Complementary Therapy Applications )

Yazar : Selcen Çifçi  Ceren Sağcan  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 12
Sayfa : 23-33
DOI Number: :
Cite : Selcen Çifçi Ceren Sağcan, (2020). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Ortaokul Düzeyi Öğrencilerinin Kelime Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 12, p. 23-33. Doi: 10.29345/futvis.117.
95    82


Özet

Bu çalışmanın amacı; Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ortaokul öğrencilerinin park, sokak ve oyun alanlarında kullandıkları kelime hazinesinin durumunu ortaya çıkarmaktır. Çalışma Uşak ilinde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu ortaokul öğrencilerinin park, sokak ve oyun alanlarında kullandıkları kelimelerin tespiti ile sınırlandırılmıştır. Araştırma, nitel yaklaşım ve betimsel araştırma türünde olup, tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Uşak il merkezinde yer alan yabancı uyruklu öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu dört ortaokulda öğrenim gören 86 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri çalışmaya dâhil edilen dört okuldan ortalama yirmişer öğrencinin doldurduğu kelime tespit formu vasıtası ile toplanmıştır. Çalışma grubundaki her bir öğrenciyle görüşülüp; parkta, sokak ve oyun alanlarında kullandıkları kelimelerin bilgisi alınmış Excel dosyasına aktarılmış ve kelime sıklığı ortaya çıkartılmıştır. Daha sonra elde edilen veriler kendi içerisinde “mekân”, “nesne”, “kişi”, “iletişimsel ifadeler”, “tematik” ve “diğer” başlıkları altında gruplandırılmış ve sıklık sayıları hesaplanmıştır. Yapılan gruplamanın geçerliliği ve güvenirliliğini artırmak amacıyla uzmanlık alanı Türkçe eğitimi olan üç uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Alınan geribildirimlerle gereken düzeltmeler yapılıp çalışmanın son hali oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda; Uşak ili merkezinde yabancı uyruklu en fazla öğrencinin bulunduğu 4 okuldan, toplam 86 ( 44 kız ve 42 erkek ) yabancı uyruklu öğrenci sosyal yaşam alanı olan “park-sokak-oyun alanları” için 194 çeşitten oluşan toplamda 728 kelime bilgisi vermişlerdir. Öğrencilerin bu sosyal yaşam alanları için verdiği kelimeler kendi içinde 6 alt başlıkta (mekân, nesne, kişi, iletişimsel ifadeler, tematik ve diğer olarak) yeniden gruplandırılıp kelimelerin sıklıkları alınmıştır. Öğrenciler tarafından yazılan tüm kelime ve kelime gruplarının dâhil edildiği listede, sırasıyla en çok tekrarlanan ilk 3 kelimenin; "futbol", "salıncak", "basketbol" olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türkçe Eğitimi, Kelime Sıklığı

Abstract

The purpose of this study; To reveal the state of vocabulary used by middleschool students who learnTurkish as a foreign language in park-street-playgrounds. Thestudy is limited to the determination of the words used by foreign students in the park, Street and playgrounds of the foreign students studying in thecity of Uşak. The research is in qualitativ eapproach and descriptive research type and scanning model is used. The study group consisted of 86 foreign students studying in four secondary schools with the highest population of foreign students in the city center of Uşak. The data of the study were collected by means of the word determination form filled out by an average of 20 students from the four schools included in the study. Each student in the study group was contacted; The information of the words they use in the park, Street and playgrounds was transferred to the Excel file and the word frequency was revealed. Then, the data acquired was grouped under the headings "space", "object", "person", "communicative expressions", "thematic" and "other" and the frequency numbers were calculated again. Inorderto increase the validity and reliability of the grouping; three experts, who are specialized in the field of Turkish education, have been consulted. The necessary corrections have been made within the framework of the received feedback and the final version of the study was created. As a result of th estudy; 4 schools with the highest number of foreign students in the city center of Uşak; a total of 86 (44 females and 42 males) foreign students provided 728 vocabulary words consisting of 194 varieties for “park-street-playgrounds”, which is a social living area. The words given by thestudents for these social living spaces were re-grouped in 6 subtitles (space, object, person, communicativeexpressions, thematic and other) and the frequencies of the words were taken. In the list of all the words and word groups written by the students, the most frequently repeated 3 words were "football", "swing" and "basketball" respectivelyKeywords
Turkish to Foreigners, Social Living Area, Turkish Education, Vocabulary Frequency

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:4 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:4) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Aralık sayısı (Cilt:4, Sayı:4) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Mart sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri