Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Perceptions of Individuals on The Concepts of Radiation And Radioactivity
(Bireylerin Radyasyon ve Radyoaktiflik Kavramlarına İlişkin Algıları )

Yazar : Nurhan Gümrükçüoğlu   Didem Sarımehmet, Selcen Uzun Duran  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 11
Sayfa : 16-22
DOI Number: :
Cite : Nurhan Gümrükçüoğlu Didem Sarımehmet, Selcen Uzun Duran, (2020). Perceptions of Individuals on The Concepts of Radiation And Radioactivity. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 11, p. 16-22. Doi: 10.29345/futvis.113.
464    414


Özet

Radyasyon, hem doğal olarak meydana gelen hem de bilimsel, tıbbi ve endüstriyel geniş perspektiflerde kullanılan enerji olarak tanımlanabilir. Doğru kullanımla birçok fayda sağlamakla birlikte, gerekli önlemler alınmazsa geri dönüşü olmayan hasara neden olabilmektedir. Toplumlarda radyasyon ile ilgili en büyük endişe, radyasyona maruz kalan insanlarda, kanser ve gelecek nesillerde kalıtsal hastalıkların ortaya çıkması olasılığıdır. Bu çalışmanın amacı, bireylerin radyasyon ve radyoaktivite kavramları hakkındaki algılarını incelemektir. Çalışma grubu, sistematik örnekleme yöntemi ile seçilen 134 kişiden oluşmaktadır. Veri toplamak için açık uçlu bir anket formu kullanılmıştır. Araştırma sonunda veriler frekans analizi, yüzde analizi ve betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Radyasyonun insan sağlığını etkilemesi ve kalıcı bir etki yaratması için radyasyonun türü, dozu, radyasyon kaynağına uzaklığı ve etki süresi gibi faktörlerin etkisi olmasına rağmen, bu faktörlerden bağımsız olarak çalışmaya katılan kişilerin çoğunluğunun, her türlü radyasyonun insanlarda sakatlığa, zeka geriliğine neden olacağı ve çocukların doğmasını etkileyeceğini düşündükleri görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Birey, Algı, Radyasyon, Radyoaktivite

Abstract

Radiation can be defined as energy that is both naturally occurring and used in scientific, medical and industrial wide perspectives. While it can provide many benefits with proper use, it can cause irreversible damage if necessary precautions are not taken. The biggest concern with radiation in societies is the possibility that in people exposed to radiation, cancer and inherited diseases will occur in future generations. The aim of this study is to examine the perceptions of individuals about radiation and radioactivity concepts. The study group consists of 134 individuals selected by systematic sampling method. An open-ended questionnaire form was used to collect data. At the end of the research, the datas were analyzed by using frequency analysis, percentage analysis and descriptive analysis. Although there are factors such as the type, dose, distance from the source of radiation and duration of action to effect the radiation to affect human health and to create a lasting effect, the majority of the people who participated in the study regardless of these factors, it is seen that all kinds of radiation will cause disability, mental retardation in humans and will affect children to be born.Keywords
Individual, Perception, Radiation, Radioactivity

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri