Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Sosyal Sermaye ve Sosyal Medya
(Social Capital and Social Media )

Yazar : İsmail Acun    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 9
Sayfa : 30-40
DOI Number: :
Cite : İsmail Acun , (3). Sosyal Sermaye ve Sosyal Medya. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 9, p. 30-40. Doi: 10.29345/futvis.102.
342    265


Özet

Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal sermaye seviyelerini ve sosyal sermaye birikimlerini etkileyen faktörleri incelemektir. Üniversite öğrencilerinin sosyal sermaye seviyesi (çevrimiçi ve çevrimdışı), mobil teknolojilerdeki hızlı gelişmeler nedeniyle sosyal medyadan etkilenir ve bunlardan kaynaklanır. Bu çalışmanın verileri TÜBİTAK destekli bir projeden daha büyük bir araştırmadan alınmıştır. Projede hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu makalede nicel verilerin bir kısmı kullanılmıştır. Çalışma evrenini, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 12 farklı Türk devlet üniversitesinin 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Çalışma grubu öğrencilerinin toplam sayısı 2253'tür. Veriler demografik veri toplama formu ve yukarıda belirtilen proje için geliştirilen 7 farklı ölçme aracı yoluyla toplanmıştır. Ölçme araçları Likert tipindedir. Ölçme araçlarının güvenilirliği ve boyutları çalışmanın yöntem bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Veriler adım adım regresyon analizine tabi tutulmuştur. Verilerin analizi şunu göstermektedir; Üniversite öğrencilerinin kaynaştırıcı sosyal sermaye birikimleri yüksektir ve yakın aile bağının olduğu toplumlarda bu beklenen bir durumdur.Anahtar Kelimeler
Sosyal sermaye, sosyal medya, üniversite öğrencileri

Abstract

The aim of the study is to investigate university students’ the level of social capital and the factors affecting their social capital accumulation. University students’ level of social capital (online and offline) is both affected by and happens though social media due to the rapid developments in mobile technologies. The data for this article is drawn from a larger research TUBITAK supported project. The project employed both quantitative and qualitative research methods. Some of the quantitative data was used for this article. There were 2., 3. and 4. grade students of 12 different Turkish state universities located in different parts of Turkey. The total number of the students involved in the study was 2253. The data was gathered by a demographic data collection form and 7 other scales developed for the project mentioned above. The scales were Likert type. Their reliability and dimensions are explained in detail in method section of the study. The data was subjected to stepwise regression analysis. The analysis of the data shows that; the university students’ bonding social capital level is high as expected from a close family relationship is a dominant factor.Keywords
Social capital, social media, university students

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:3 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:3) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Eylül sayısı (Cilt:4, Sayı:3) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri