Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Okul Öncesi Eğitimde Tekerleme ve Sayışmacaların Kullanımının İncelenmesi
(An Investigation of Use of Nursery and Game Rhymes in Preschool Education )

Yazar : Erol Duran  Eda Gülsüm Ukay  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 9
Sayfa : 1-12
DOI Number: :
Cite : Erol Duran Eda Gülsüm Ukay, (3). Okul Öncesi Eğitimde Tekerleme ve Sayışmacaların Kullanımının İncelenmesi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 9, p. 1-12. Doi: 10.29345/futvis.100.
939    1157


Özet

Bu araştırma, okul öncesi eğitimde tekerleme ve sayışmacaların kullanımının incelenmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: “Okul öncesi eğitim kurumlarının sınıf kitaplıklarında tekerleme ve sayışmaca kitaplarının yer alma durumu nasıldır?”, “Okul öncesi öğretmenlerinin sayışmaca ve tekerlemeleri kullanma durumu nasıldır?”, “Okul öncesi öğretmenlerinin sayışmaca ve tekerlemeleri ile ilgili görüşleri nasıldır?”, “Çocukların Tekerleme ve Sayışmacaya ilişkin farkındalıkları ile ilgili öğretmen görüşleri nasıldır?”, “Çocukların Tekerleme ve Sayışmaca ile ilgili görüşleri nasıldır?” Bu araştırma nitel modelde olup, durum deseni şeklinde tasarlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 741 çocuk ve bu çocukların öğretmeni olan 47 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem seçim tekniği olarak kolay ulaşabilir örneklem yöntemi seçilmiştir. Veri Toplama Süreci beş aşamadan oluşmaktadır. Görüşme Formunun Hazırlanması, Araştırma İzni Aşaması, Öğretmenlerle Görüşme Aşaması, Öğrencilerle Görüşme Aşaması, Sınıf Kitaplıklarının Taranması Aşaması. Araştırmada yer alan veriler betimsel analiz ve içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde, okul öncesi sınıf ve okul kitaplıklarında sayışmaca içeren kitabın olmadığı, tekerleme içeren kitabın sayısının ise yetersiz düzeyde olduğu; Tekerleme ve sayışmacaları kullanmada öğretmenlerin tercih ettikleri yöntemlere bakıldığında genellikle tekrar yöntemini kullandıkları; Okul öncesi öğretmenlerinin büyük kısmının tekerleme ve sayışmacalara internet üzerinden ulaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin büyük çoğunluğu tekerleme ve sayışmacalar yönüyle kendilerini yetersiz bulduğunu beyan etmiş; hatta bazıları tekerlemelerden ve sayışmacalardan ziyade şarkılara yöneldiklerini belirtirken, bazıları da tekerlemeler için çok fazla vaktin kalmadığını söylemiştir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun okul öncesi öğretim programının tekerleme ve sayışmacaları yeterince desteklemediğini ifade etmiştir. Okul öncesi dönem çocuklarının genel olarak birkaç tane tekerleme bildiğine araştırma sonucunda ulaşılmıştır. Araştırmada, çocukların tekerleme ve sayışmacaları en çok annelerinden, daha sonra ise öğretmenlerinden öğrendiği bulgusuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Tekerlemeler, sayışmacalar, okul öncesinde dil gelişimi

Abstract

In this research, we aim to make use of nursery and game rhymes in preschool education. This research aims to answer these questions: “What is the status of the nursery and game rhymes books in the classroom libraries of preschool institutions?”, “How are your teachers regarding the awareness of children's nursery and game rhymes? ”, “How is the information about the children's nursery and game rhymes?" The study group of this research is composed of 741 children and 47 pre-school teachers who are attending pre-school education institutions in Tavşanlı district of Kütahya in 2018-2019 academic year. As the sample selection technique, easily accessible sampling method was chosen. Data Collection Process consists of five stages. Preparation of Interview Form, Research Permit Stage, Interview with Teachers, Interview with Students, Screening of Class Library. The data in the study were analyzed using descriptive and content analysis techniques. When the results of the research were examined, it was observed that there was no book containing in preschool classrooms and school libraries, and the number of books containing rhymes was insufficient; When the methods preferred by the teachers in the nursery rhymes and letters are used, it is observed that they generally use the repeat method; It was concluded that most of the pre-school teachers reached the nursery rhymes and censuses via internet. In addition, the majority of preschool teachers stated that they found themselves inadequate in terms of nursery rhymes and accountants; some even say that they tend to songs rather than rhymes and singles, while others say that there is not much time left for rhymes. When the findings of the study were examined, the majority of the preschool teachers stated that the preschool curriculum did not sufficiently support nursery rhymes and censuses. Preschool children generally know a few nursery rhymes. In the study, it was found that the children learned the nursery rhymes and censuses mostly from their mothers and later from their teachers.Keywords
Nursery rhyme, game rhymes, preschool language development

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri