Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Biatlon Sporcularında Atış Performansı ve Denge Performansı Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Shooting Performance and Balance Performance in Biathletes )

Yazar : Bahar Ateş    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 1
Sayfa : 21-25
DOI Number: :
Cite : Bahar Ateş , (2017). Biatlon Sporcularında Atış Performansı ve Denge Performansı Arasındaki İlişki. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 1, p. 21-25. Doi: 10.29345/futvis.10.
818    1188


Özet

Sporda branşa özgü dengenin hızlı bir şekilde ayarlanması önemli bir yetenek olarak kabul edilir. Biatlon gibi değişen arazi şartları ve zorlayıcı fizyolojik baskılar altında teknik beceriler gerektiren branşlarda büyük bir postürel salınım gözlenebilir ve Biatlon atışları postural denge gerektiren kompleks bir motor özelliktir. Bu çalışmada, biatlon sporcularında atış yüzde değerleri ile dinamik dengeperformansları arasındaki ilişki incelendi. Çalışmaya 15 biatlet,(yaş, 18.7±0.36 yıl; boy, 171.5±1.77 cm; kilo, 65±2.19 kg; antrenman yaşı 4.47±0.29 yıl), gönüllü olarak katıldı. Sporcuların dinamik denge performanslarını değerlendirmek amacıyla, sağ ve sol ayak üzerinde, üç farklı yöndeki (anterior, posteriolateral ve posteriormedial) “Y BalanceTestTM” platformu kullanıldı.7.5 km sprint deneme yarışı isabetlilik oranlarına göre ise atış yüzde değerleri belirlendi. Tüm istatistiksel hesaplamalar için SPSS 23.0 yazılımı kullanıldı. Atış yüzde değerleri ve dinamik denge skorları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Çalışma sonunda, atış yüzdesi ile sadece sağ bacak posteromedial arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiye rastlanıldı (r= 0.31, p<0.003). Atış yüzde değeri ile sağ anterior(r= 0.31, p>0.26), sağ posterolateral (r= 0.32, p>0.25), sol anterior(r= 0.32, p>0.24),sol posteromedial (r= 0.43, p>0.11) ve sol posterolateral (r= 0.18, p>0.53) arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanılmadı.Sonuç olarak, dinamik denge performansının biatletlerin atış performansı üzerinde önemli bir etkisi olmadığı söylenebilir.Ayrıca gelecekte yapılacak çalışmalarınatış süresini de dikkate almaları önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Biatlon, Performans, Atış Performansı, Y DengeTesti

Abstract

It is considered an important ability to set the specific balance quickly in sport. Under varying terrain conditions and compulsive physiological pressures such as biathlon where need technical abilities, a large postural sway can be observed. Also biathlon shots are a complex motor ability requiring postural equilibrium.This study aimed at analyzing the correlation between dynamic balance performances and shooting performance of the biathletes. Fifteen volunteer biathletes (aged, 18.7±0.36 years; heigth, 171.5±1.77 cm; weight, 65±2.19 kg and training age, 4.47±0.29 years) participated in this study. Y Balance TestTM was used to determine biatletes’ dynamic balance performance. Y Balance TestTM scores were obtained bilaterally for anterior (ANT), posterolateral (PL), and posteromedial (PM) direction. The percentage of shooting was determined according to their shooting accuracy in the 7.5 km time-trail sprint. SPSS (Ver.23)was used for all statistical calculations.Spearman correlation analysis was used to determine the relationships between shooting accuracy and dynamic balance scores. The present study showed that only a significant positive correlation between shooting performance and right-limb posteromedial score (r= 0.31, p<0.003). There were no statically significant correlation observed between shooting accuracy and right leg anterior and posterolateralscores, andleftleganterior, posteromedialandposterolateral scores, respectively (r= 0.31, p>0.26), (r= 0.32, p>0.25),(r= 0.32, p>0.24), (r= 0.43, p>0.11), (r= 0.18, p>0.53). In conclusion, it can be said that the dynamic balance performance is not a significant effect on shooting performance.Also future studies should draw attention to the shooting time.Keywords
Biathlon, performance, shooting performance,Y Balance Test

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:4 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:4) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Aralık sayısı (Cilt:4, Sayı:4) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Mart sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri