Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMDE AKTİF KELİME HAZİNESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin aktif kelime hazinesini geliştirmeye yönelik etkinlikler geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır: Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B1 düzeyindeki yabancı uyruklu öğrencilerin (hastane, postane, toplu ulaşım) ortamında ihtiyaç duydukları kelimeler nelerdir ve konu temelli metin kullanımının Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin kelime hazinelerinin gelişimine katkısı nedir? Çalışmada, nitel araştırma modelinin eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu bir üniversitenin Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde B1 düzeyinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma grubunda toplam 16 (11 erkek ve 5 kadın) öğrenci yer almaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak gözlem, yarı yapılandırılmış görüşme ve sosyal alanlara yönelik geliştirilen metinler, metinlerdeki kelimeleri öğretmeye yönelik etkinlikler kullanılmıştır. Elde edilen veriler, t-testi, ön test, son test ve betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, konu temelli metinleri kullanarak kelime öğretimi yönteminin, hedef kelimelerin kalıcılığı üzerinde etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe Öğretimi; Kelime ve Kelime Öğretimi, Kelime Hazinesi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:5 SAYI:1 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:5 Sayı:1) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Martsayısı (Cilt:5, Sayı:1) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Haziran sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri