Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlık Algısının İncelenmesi

Çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde sağlık algısının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda mevcut çalışmaya, 118’i erkek-119’u kadın olmak üzere toplam 237 üniversite öğrencisi katılım göstermiştir. Çalışmada, Diamond ve ark., (2007) tarafından geliştirilen, Kadıoğlu ve Yıldız (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sağlık Algısı Ölçeği” ile araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel değerler verilmiş, bağımsız gruplar için t-testi kullanılmış ve tek yönlü varyans analizi ANOVA kullanılmıştır. ANOVA’da oluşan farklılık ise Tukey çoklu karşılaştırma testi ile sınanmıştır. Çalışma sonucunda, cinsiyet değişkeninin sağlık algısı üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, bölüm değişkenin de sağlık algısı üzerinde anlamlı farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir. Ancak, beslenme uyku düzenine dikkat etmenin sağlık algısı üzerinde manidar farklılık yarattığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Öğrenci, Sağlık Algısı, Beden Eğitimi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:5 SAYI:1 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:5 Sayı:1) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Martsayısı (Cilt:5, Sayı:1) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Haziran sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri