Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Abstract


Comparison of constraints on participation in recreational physical activity of university students

The purpose of the study was to compare the constraints on participation of university students in physical activities involving recreational activities. The study was conducted with 693 students (female = 287, male = 406) in Karabuk University in the autumn period of 2018-2019. Constraints on participation in physical activities were determined by “Participation to Recreation Activities Scale”. In the study, internal consistency analysis was applied for the scale's usability and Cronbach's Alpha value was determined as 0,868-0,663 for 7 sub-dimensions and 0,817 for the whole scale. Demographic information of the participants was measured by descriptive and percentage frequency analysis. For statistical analysis, normality test was applied and the data were normal distributed. As a result of the normal distribution of the data, the independent sample t-test was used to compare the two groups and the one-way analysis of variance (ANOVA) test was used for the comparison of more than two groups. Homogeneity test was also applied during the ANOVA test. As a result of the ANOVA test, Post-hoc TUKEY test was performed because of the homogeneous distribution of the variances in order to determine which group was caused by the difference. According to the findings of the study, a significant difference was found between the faculty and college students in favor of college students at the level of p <0.05 and the economic status and status of areas. On the basis of gender, the status of the areas in favor of male students was found to be significant at p <0.05 level. When the scores of the students in the 3rd, 1st, 2nd, 4th grades were compared with the physical facilities and the status of the fields, the significance (p <0.05) was observed. As a result, it is seen that all sub-dimensions have an effect on constraints on participation in recreational physical activities of the students. However, especially for the faculty students the status of the field and economic reasons, for men the status of the field and the third class students of physical facilities and areas of inadequacy It was interpreted as more constraints on participation in activities.Keywords
Recreation, physical activity, students.Kaynakça

Alpözgen, A. Z., & Özdinçer, A. R. (2016). Fiziksel aktivite ve koruyucu etkileri.HSP, 3(1), 66-72.

Akgün, N. (1980). Egzersiz Fizyoloji, 2. Baskı, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

Balcı, V. (2003). Ankara'daki Üniversite Öğrencilerinin BoşZaman Etkinliklerine Katılımlarının Araştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 158, 161-173.

Baltacı, G. (2008). Çocuk ve Spor. Klasmat Matbaacılık, Ankara.

Bammel, G.,& Burrus-Bammel, L. L. (1996). Leisureandhuman behavior, 3rd edition. United States of America (Madison): Brown & Benchmark Publishers.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri, 25. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.

Crawford, D. W., Jackson, E. L.,& Godbey G. (1991). A hierarchical model of leisure constraints. Leisure Sciences, 13, 309-320.

Demirel, M., &Harmandar, D. (2009). Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 8-17.

Ercan, İ., &Kan, İ. (2004). Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), 211-216.

Ergül, K. (2008). Üniversitegençliğinin sportif rekreasyon etkinliklerine yönelik ilgileri ve katılma düzeylerinin belirlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Jackson E. L., &Rucks V. C. (1995). Negotiation of leisure constrain. Ts by junior-high and high-school students: An exploratory study. Journal of Leisure Research, 27(1), 85-105.         

Karaküçük, S. (2005). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme.Ankara: Gazi Kitapevi.

Karaküçük, S.& Gürbüz, B. (2007). Rekreasyon ve Kentleşme. Gazi Kitabevi, Ankara.

Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi, 5. Baskı. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık.

Kılbaş, Ş. (2004). Rekreasyon, Boş Zamanı Değerlendirme, 3.Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Müderrisoğlu, H., Kutay, E. L.,& Eşen, S. Ö. (2005). Kırsal rekreasyonel faaliyetlerde kısıtlayıcılar. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1), 40-44.

Özer, K. (2006). Fiziksel uygunluk, 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Şahin, Z. (2002). Ergenlerde fiziksel aktivite düzeyinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Schwilgin, F. A. (1974). Town Planning Guidelines. Department of Public Works. Ottowa (Revised Edition).

Tekin, A. (2009). Rekreasyon, 1. Baskı Ankara: Ata Ofset Matbaacılık.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (2014). Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi.Ankara: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Bakanlığı Yayın No:940.

Tütüncü, Ö., Aydın, İ., Küçükusta, D., Avcı, N., &Taş, İ. (2011). Üniversite öğrencilerinin rekreasyon faaliyetlerine katiliminim etkileyen unsurların analizi. Spor Bilimleri Dergisi, 22(2), 69-83.

Vural, Ö. (2010). Masa başıçalışanlarda fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yaman, V., Yaman, F., & Burgul, N. (2004). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin serbest zaman alışkanlıkları içeresindeki sporun yeri ve rolü (Ankara örneği).The 10th ICHPER•SD European Congressand the TSSA 8th International Sports 66 Science Congress, Antalya.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 5. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, M., Akyol, A., &Ersoy, G. (2008). Şişmanlık (Obezite) ve fiziksel aktivite. Ankara: Klasmat Matbaacılık.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri