Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Antrenörlerin Sergilemiş Olduğu Etik Dışı Davranışların Sporcu Gözüyle Değerlendirilmesi

Spor ortamında adil yapının olması, hem sporcular hem de antrenörler açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Ancak, aksi bir durum söz konusu olduğunda ise başarısızlık kaçınılmaz olacaktır. Bu düşünceye istinaden çalışmanın amacı, antrenörlerin sergilemiş olduğu etik dışı davranışların sporcu gözüyle değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya, 212 sporcu (133 erkek, 79 kadın) katılım göstermiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, “Antrenörlerin Etik Dışı Davranışları İle İlgili Sporcu Algısı Ölçeği” ile “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler betimsel istatistiki yöntemler ve bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıştır. Çalışmada, kadın ve erkek sporcular arasında anlamlı farklılık tespit edilemediği belirlenmiştir. Ayrıca, milli sporcu olmak ile bireysel ve takım sporu ile ilgilenenler arasında da herhangi bir farklılık çıkmadığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Antrenör, Etik dışı davranış, sporcu

Kaynakça

Albrecht, R. (2003). Positive cooaching, motivation and communication. Research Study For The Study of Young Sports, Michigan State University. (https://slideplayer.com/slide/5177545/)

Başer, E. (1998).Uygulamalı spor psikolojisi. Ankara: Bağırgan Yayımevi.

Campbell, E. (2000). Professional ethics in teaching: Towards the development of a code of practice. Cambridge Journal Of Education, 30(2), 203-222.

Caz, Ç., Göksel, A.G., Yazıcı, Ö. & Belli, E. (2015). Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli personellerin saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Atatürk ÜniversitesiBeden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,17(2), 9-19.

Certel, Z., Alkış, A. & Gürpınar, B. (2018). Antrenörlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinin antrenör ve sporcu gözüyle değerlendirilmesi. Mediterranean Journal Of Humanities,8(2), 223-231.

Cevizci, A. (2002). Etiğe giriş. İstanbul: Paradigma Yayınları.

Çeviker, A. (2013). Ankara amatör süper lig futbolcularının antrenörlerinde gözlemledikleri etik ve etik dışı davranışlar. YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 Dolaşır-Tuncel, S. & Büyüköztürk, Ş. (2009). Antrenörlerin mesleki etik ilkeleri nelerdir? Nasıl ölçülür? Ölçek geliştirme: Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(4) 159-168.

Genç, Z., Kazez, H. & Fidan, A. (2013). Çevrimiçi etik dışı davranışlarının belirlenmesi için bir ölçek uyarlama çalışması. Akademik Bilişim 2013 – Xv. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Güllü, S. (2018). Sporcuların antrenör-sporcu ilişkisi ile sportmenlik yönelimleri üzerine bir araştırma.SPORMETRE,16(4),190-204.

Güven, Ö. & Öncü, E. (2012). Antrenörlerin etik dışı davranışları ile ilgili sporcu algısı ölçeğinin geliştirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,10(2) 67-75.

Güvendi, B., Türksoy, A., Keskin, N., Altıncı, E.B. & Şahin, S. (2016). Antrenörlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeyleri İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Hakemli Psikiyatri Ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 7, 43-61.

Karakoç, Ö., Yüksek, S., Aydın, A.D., Karakoç, B., Yetiş, Ü.,& Baydil, B. (2011). Milli takım düzeyindeki erkek judocuların kulüp antrenörlerinde gözlemledikleri etik dışı davranışlar.Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1),321-332.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Özbek, O. (2018). Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik ilkeleri ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre,16(4),179-189

Şimşek, Y. & Altınkurt, Y. (2009). Okul müdürlerinin etik liderlik uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 1-3 Mayıs 2009 Çanakkale/Türkiye.

Yaman, E., Çetinkaya-Mermer, E. & Mutlugil, S. (2009).İlköğretim okulu öğrencilerinin etik davranışlara ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 93-108.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri