Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Evaluation of The Unethical Behaviors of The Coaches According to Athletes

A moral and ethical environment is important for the success of the athlete and trainer. The fair structure in the sports environment will produce positive results for both athletes and coaches.However, in the case of a different situation, failure will be inevitable. Individuals from each occupational group should pay attention to moral and ethical values. Ethic; It is closely related to concepts such as merit, doping, laws, principles, behavior, and attitude. The scope of ethics in sport is the attitude and behavior between the coach and sportsman the existence of ethical values will create a healthy and safe environment. A healthy environment will help athletes trust their coaches. The coach's task is not to work the athletes only.Trainers need to interpret the information they receive from sports scientists, sports physicians, and sports psychologists and transfer them well to the athletes. In accordance with ethical principles, it is very important for individuals who provide services in the field of sports and provide services in other areas. Within the scope of the current issue, the coaching of the ethics by the coaches will lead to justice among the athletes, the foundation of the family environment and the motivation of the athletes. However, if the coaches do not adhere to ethical principles, the sense of trust between the athletes will be reduced, the chaos will be born and an unhappy reluctant sports community will appear. The current work performed will be evaluated by the athletes in terms of the unethical behaviors exhibited by the coaches. It is thought that the present study is important both for this reason and for providing a source for the studies.The aim of this study is to evaluate the unethical behaviors of the coaches through the eyes of the athletes. In order to evaluate the unethical behaviors of the trainers, a total of 212 athletes, 133 male and 79 female, participated in the current study. In this study, “Athlete Perception Scale About Coaches’ Unethical Behaviors” and “Personal Information Form very were used as data collection tools. Based on the present study, an online form was first created on Google. After the link was created, the target audience was determined and communicated with these athletes via social networks. After informing about the subject, the link created via Google was sent to related athletes. Data returned from the athletes were arranged and made ready for analysis. The data collected from the athletes were first subjected to normality tests. The analyses showed that the data showed normal distribution. Therefore, parametric tests were applied. The mean scores, skewness-kurtosis values ??of the unethical behaviors of the coaches show that the data has a normal distribution. When the perception of male and female athletes related to unethical behaviors of coaches is examined, there is no difference between the scale and its sub-dimensions. It was determined that the level of sportsmanship did not make any difference in the level of thought about the unethical behaviors of the coaches. It was determined that the nationality level of the athletes did not make a difference in the level of thought about the unethical behaviors of the coaches. It has been found that there is no difference between the individual or team athletes in the level of thinking about the unethical behaviors of the coaches. In studies to be carried out, the number of variables should be increased. The studies may include individuals in different age groups. The qualitative method can be adopted in subsequent studies. trainers can participate in training and seminars related to ethics. In the future, the relationship of unethical behaviors with different variables can be examined.Anahtar Kelimeler
Evaluation of The Unethical Behaviors of The Coaches According to Athletes

Kaynakça

Albrecht, R. (2003). Positive cooaching, motivation and communication. Research Study For The Study of Young Sports, Michigan State University. (https://slideplayer.com/slide/5177545/)

Başer, E. (1998).Uygulamalı spor psikolojisi. Ankara: Bağırgan Yayımevi.

Campbell, E. (2000). Professional ethics in teaching: Towards the development of a code of practice. Cambridge Journal Of Education, 30(2), 203-222.

Caz, Ç., Göksel, A.G., Yazıcı, Ö. & Belli, E. (2015). Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli personellerin saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Atatürk ÜniversitesiBeden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,17(2), 9-19.

Certel, Z., Alkış, A. & Gürpınar, B. (2018). Antrenörlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinin antrenör ve sporcu gözüyle değerlendirilmesi. Mediterranean Journal Of Humanities,8(2), 223-231.

Cevizci, A. (2002). Etiğe giriş. İstanbul: Paradigma Yayınları.

Çeviker, A. (2013). Ankara amatör süper lig futbolcularının antrenörlerinde gözlemledikleri etik ve etik dışı davranışlar. YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 Dolaşır-Tuncel, S. & Büyüköztürk, Ş. (2009). Antrenörlerin mesleki etik ilkeleri nelerdir? Nasıl ölçülür? Ölçek geliştirme: Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(4) 159-168.

Genç, Z., Kazez, H. & Fidan, A. (2013). Çevrimiçi etik dışı davranışlarının belirlenmesi için bir ölçek uyarlama çalışması. Akademik Bilişim 2013 – Xv. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Güllü, S. (2018). Sporcuların antrenör-sporcu ilişkisi ile sportmenlik yönelimleri üzerine bir araştırma.SPORMETRE,16(4),190-204.

Güven, Ö. & Öncü, E. (2012). Antrenörlerin etik dışı davranışları ile ilgili sporcu algısı ölçeğinin geliştirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,10(2) 67-75.

Güvendi, B., Türksoy, A., Keskin, N., Altıncı, E.B. & Şahin, S. (2016). Antrenörlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeyleri İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Hakemli Psikiyatri Ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 7, 43-61.

Karakoç, Ö., Yüksek, S., Aydın, A.D., Karakoç, B., Yetiş, Ü.,& Baydil, B. (2011). Milli takım düzeyindeki erkek judocuların kulüp antrenörlerinde gözlemledikleri etik dışı davranışlar.Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1),321-332.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Özbek, O. (2018). Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik ilkeleri ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre,16(4),179-189

Şimşek, Y. & Altınkurt, Y. (2009). Okul müdürlerinin etik liderlik uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 1-3 Mayıs 2009 Çanakkale/Türkiye.

Yaman, E., Çetinkaya-Mermer, E. & Mutlugil, S. (2009).İlköğretim okulu öğrencilerinin etik davranışlara ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 93-108.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri