Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Abstract


Evaluation of The Unethical Behaviors of The Coaches According to Athletes

The fair structure in the sports environment will produce positive results for both athletes and coaches. However, in the case of a different situation, failure will be inevitable. The aim of this study is to evaluate the unethical behaviors of the coaches through the eyes of the athletes. For this purpose, 212 athletes (133 male, 79 female) participated in the study. In this study, “Athlete Perception Scale About Coaches’ Unethical Behaviors” and “Personal Information Form veri were used as data collection tools. The data were analyzed using descriptive statistical methods and t-test for independent groups. In the study, no significant difference was found between male and female athletes. In addition, it has been determined that there is no difference between national athletes and those who are interested in individual and team sports.Keywords
Coach, unethical behavior, athleteKaynakça

Albrecht, R. (2003). Positive cooaching, motivation and communication. Research Study For The Study of Young Sports, Michigan State University. (https://slideplayer.com/slide/5177545/)

Başer, E. (1998).Uygulamalı spor psikolojisi. Ankara: Bağırgan Yayımevi.

Campbell, E. (2000). Professional ethics in teaching: Towards the development of a code of practice. Cambridge Journal Of Education, 30(2), 203-222.

Caz, Ç., Göksel, A.G., Yazıcı, Ö. & Belli, E. (2015). Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli personellerin saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Atatürk ÜniversitesiBeden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,17(2), 9-19.

Certel, Z., Alkış, A. & Gürpınar, B. (2018). Antrenörlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinin antrenör ve sporcu gözüyle değerlendirilmesi. Mediterranean Journal Of Humanities,8(2), 223-231.

Cevizci, A. (2002). Etiğe giriş. İstanbul: Paradigma Yayınları.

Çeviker, A. (2013). Ankara amatör süper lig futbolcularının antrenörlerinde gözlemledikleri etik ve etik dışı davranışlar. YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 Dolaşır-Tuncel, S. & Büyüköztürk, Ş. (2009). Antrenörlerin mesleki etik ilkeleri nelerdir? Nasıl ölçülür? Ölçek geliştirme: Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(4) 159-168.

Genç, Z., Kazez, H. & Fidan, A. (2013). Çevrimiçi etik dışı davranışlarının belirlenmesi için bir ölçek uyarlama çalışması. Akademik Bilişim 2013 – Xv. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Güllü, S. (2018). Sporcuların antrenör-sporcu ilişkisi ile sportmenlik yönelimleri üzerine bir araştırma.SPORMETRE,16(4),190-204.

Güven, Ö. & Öncü, E. (2012). Antrenörlerin etik dışı davranışları ile ilgili sporcu algısı ölçeğinin geliştirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,10(2) 67-75.

Güvendi, B., Türksoy, A., Keskin, N., Altıncı, E.B. & Şahin, S. (2016). Antrenörlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeyleri İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Hakemli Psikiyatri Ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 7, 43-61.

Karakoç, Ö., Yüksek, S., Aydın, A.D., Karakoç, B., Yetiş, Ü.,& Baydil, B. (2011). Milli takım düzeyindeki erkek judocuların kulüp antrenörlerinde gözlemledikleri etik dışı davranışlar.Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1),321-332.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Özbek, O. (2018). Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik ilkeleri ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre,16(4),179-189

Şimşek, Y. & Altınkurt, Y. (2009). Okul müdürlerinin etik liderlik uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 1-3 Mayıs 2009 Çanakkale/Türkiye.

Yaman, E., Çetinkaya-Mermer, E. & Mutlugil, S. (2009).İlköğretim okulu öğrencilerinin etik davranışlara ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 93-108.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri