Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Relationship Between Apolipoprotein E Gene Polymorphism and Lipid Parameters in Patients with Behçet's Disease

Behçet Hastalığı (BH), nedeni tam olarak aydınlatılamayan nadir görülen, kronik, otoimmün ve inflamatuar bir hastalıktır. Bu çalışma, BH’da apolipoprotein E gen (APOE) polimorfizmi ve serum lipid seviyeleri ile ilişkini belirlemeyi amaçlanmıştır.Çalışma grubunu 30 hasta (18 erkek, 12 kadın) ve 51 sağlıklı gönüllü (29 erkek, 22 kadın) oluşturdu. Serum lipid seviyeleri enzimatik ve apolipoproteinler immünonefelometrik yöntemlerle belirlendi. APOE polimorfizminin genetik analizi, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)’a dayalı analiz ile gerçekleştirildi. Toplam ve düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (sırasıyla TC ve LDL-C), apolipoprotein B (Apo B) düzeyleri ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), hastalarda sağlıklı gönüllülerden anlamlı (p <0.05) olarak daha yüksek bulunmasına rağmen, Apo düzeyleri AI, Apo E, trigliserit (TG), yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-C), polimorfonükleer lökositler (PMNL) ve Apo E allellerinin frekansları, hem sağlıklı hem de hasta gruplarında anlamlı olarak farklı değildi. Sonuç olarak APOE polimorfizmi Behçet hastalığında herhangi bir ayırt edici özellik göstermemiştir.Anahtar Kelimeler
Behçet hastalığı, Apolipoprotein E polimorfizmi, lipid

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri