Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Hayat Bilgisi Derslerinde Sözlü Tarihle Kültürel Mirasın Öğretimi

Yaklaşık Türk toplumunun kültürel, milli ve manevi değerleriyle ilgili çeşitli konuları içeren hayat bilgisi dersleri sayesinde öğrenciler, yaşadığı toplumu tanımaya başlar. Toplumun kültürü ve değerlerinin en önemli ve yakın kaynakları ailelerdir. Çünkü öğrenciler, özellikle yaşlı insanlarla konuşarak kendi kültürlerini öğrenebilirler. Bu bağlamda kültür ve değer öğretiminde kullanılabilecek en uygun yöntemlerden birisi, sözlü tarihtir. Bir sözlü tarih çalışmasında öğrenciler, aile üyeleri, akrabaları ve komşularıyla görüşür ve temel bilimsel adımları takip ederek toplumun kültürünü ve değerlerini keşfederler. Bu araştırma, somut olmayan kültürel miras ögelerinin öğretiminde sözlü tarihin yönteminin katkılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu, Bursa’da hizmet veren özel bir okulun 2. sınıf öğrencilerinden (24) oluşmaktadır. Öğrenciler, velilerin yazılı izniyle ortak araştırmacının okuttuğu çeşitli sınıflardan seçilmiştir. Araştırmada Ön Bilgi Değerlendirme Formları, Son Bilgi Değerlendirme Formları, Çalışma Değerlendirme Soruları ve Kaynak Kişi Görüşme Değerlendirme Formlarından veri toplanmıştır. Toplanan veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, sözlü tarih uygulamasının öğrencilerin yakın çevresindeki somut olmayan kültürel miras ögelerini tanımalarını sağladığını göstermiştir. Ayrıca değişim ve sürekliliği algılayan öğrenciler, değişimin daha çok olumsuz boyutuna odaklanmıştır. Bunların yanında kaynak kişiler, çalışmanın iki nesli bir araya getirdiğine ve kültürün tanınmasına yardımcı olduğuna dikkat çekmişlerdir.Anahtar Kelimeler
Hayat bilgisi, ilkokul, sözlü tarih, kültür öğretimi, değişim ve süreklilik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri