Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Sosyal Medyada Kadın Gözüyle; Taciz

İnternet kavramının ortaya çıkmasından sonra yeni bir kavram olarak karşımıza çıkan sosyal medya kavramı toplumun büyük çoğunluğu tarafından uygulanmakta ve ilgi görmektedir. Sosyal medya kullanım oranlarının yüksekliği toplumun birçok kesimi tarafından fark edilmektedir. Sosyal medya kullanımın yoğunlaşması; bireylerin hayatlarındaki sorunları bu yeni ortama da taşımıştır. Normal hayatta görülen zorbalık suçları sosyal medya ile sanal ortama taşınmış ve siber zorbalık olarak karşımıza çıkmıştır. Siber zorbalık kavramının içerisinde taciz olgusu da yer almaktadır. Bu araştırma ile sosyal medya uygulamalarını kullanan kadın lisans öğrencilerinin sosyal medya üzerinden tacize uğrayıp uğramadıkları, hangi sosyal medya uygulaması üzerinden tacize uğradıkları ve sosyal medyada tacizin ortadan kaldırılıp/kaldırılamayacağına dönük görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada bilimsel araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemi ise amacına uygun olarak, benzer demografik özelliklere sahip, benzer sosyal statüdeki sosyal medya kullanıcılarından seçilmiştir; bu açıdan amaçlı örneklem seçimi yapılmıştır. 100 kişi ile görüşme yapılmıştır. Araştırmaya dahil olan katılımcıların ifadeleri doğrultusunda sonuç olarak; sosyal medyada kadınların taciz edildiği, iki kadından birinin tacize uğradığı, sosyal medyada tacizin çoğunlukla yabancı kişiler tarafından gerçekleştirildiği, tüm sosyal medya uygulamalarında taciz olayına rastlandığı, katılımcıların taciz kavramının bilincinde olduğu ve gerekli güvenlik tedbirlerini aldıkları söylenebilir. Geleneksel medya da böyle sorunlarla karşılaşmayan kadınların bu durum karşısında farklı düşünce ve çözümleri vardır. Ayrıca katılımcıların çoğunluğu sosyal medyada tacizin önlenebileceği yönünde görüş belirtmişlerdir.Anahtar Kelimeler
Sosyal Medya, Siber Zorbalık, Taciz

Kaynakça

Akca, E. B., & Sayımer, İ. (2017). Siber zorbalık kavramı, türleri ve ilişkili olduğu faktörler: Mevcut araştırmalar üzerinden bir değerlendirme. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 8.
Babacan, M. E. (2014). Sosyal medya sonrası yeni toplumsal hareketler. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 135-160.
Baş, T., & Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri: NVivo 7.0 ile nitel veri analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Boyd, S. (2003). Are you ready for social software? http://www.stoweboyd.com /message/2006/10/are_you_ready_f.html web adresinden 04 Şubat 2018 tarihinde erişilmiştir.
Çakır, Ö., Harcar, T., Sürgevil, O., & Budak, G. (2014). Kadına yönelik şiddet ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetin durumu. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 2(4), 51-70.
Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends:” Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of computer-mediated communication, 12(4), 1143-1168.
Erdur-Baker, Ö., & Tanrıkulu, İ. (2009). Cyber bullying in Turkey: Its correlates and links to depressive symptoms. Journal of eHealth Technology and Application, 7, 16-23.
Korkmaz, A. (2016). Siber zorbalık davranışları sergileme ve siber zorbalığa maruz kalma durumlarının karşılaştırılması. TRT Akademi, 1(2), 620-639.
Kulaçoğlu, H. B. (2016). İnternet yoluyla cinsel taciz suçu. https://kulacoglu.av.tr/internet-yoluyla-cinsel-taciz/ web adresinden 12 Şubat 2018 tarihinde erişilmiştir.
Kim, W., Jeong, O. R. & Lee, S. W. (2010). On social web sites. Information Systems, 35(2), 215-236.
Li, T. B. Q. (2005). Cyber-harassment: A study of a new method for an old behavior. Journal of educational computing research, 32(3), 265-277.
Li, Q. (2007) New bottle old wine: A research of cyberbullying in schools. Computers in Human Behavior, 23, 1777-1791
Mesch ,G.S. (2009) Parental mediation,online activities and cyberbullying. Cyber - psychology and Behavior 12(4) ,387-393
Patchin, j. W., ve Hinduja ,S. (2006) Bullies move beyond the schoolyard : A pre- liminary look at cyberbullying. Youth Violence and Juvenile Justice, 4(2) ,148-169
Preeti, M. (2009). Use of social networking in a linguistically and culturally rich India. The International Information & Library Review, 41(3), 129-136.
TÜİK, (2017). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028 web adresinden 13 Mayıs 2018 tarihinde erişilmiştir.

Tokunaga, R. S. (2010). Following you home from school: A critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization. Computers in human behavior, 26(3), 277-287.
Vural, Z., & Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 5(20), 3348-3382.
Wang, S. S., Moon, S., Kwon, K. H., Evans, C. A. & Stefanone, M. A. (2010). Face off: Implications of visual cues on initiating friendship on facebook. Computers in Human Behaviour, 26(2), 226-234.
Willard, N. E. (2005). Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social cruelty, threats, and distress. Center for Safe and Responsible Internet Use. USA: Research Press.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:4 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:4) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Aralık sayısı (Cilt:4, Sayı:4) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Mart sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri